årsmöte

NY INFORMATION: Folkrörelsearkivets årsmöte skjuts upp från 31 mars till 24 augusti 2020

Den 24 augusti klockan 18.30 hålls Föreningen Folkrörelsearkiv för Uppsala län årsmöte i Uppsala Missionskyrka, Tovensalen.

Vi bedömer nu att även det begränsade årsmötet 31 mars inte kan hållas på grund av allas vårt ansvar att begränsa smittorisk. Årsmötet skjuts därför upp till måndagen den 24 augusti, klockan 18.30, Tovensalen, Uppsala Missionskyrka.

– Redan anmälda ombud kvarstår som ombud. Någon ny anmälan behöver inte ske. Vi ser gärna att valda ombud som har förhinder den 24 augusti meddelar detta.

– En ny sista dag för att anmäla nya ombud är måndagen 10 augusti.

– Vi öppnar för en förnyad möjlighet att inkomma med motioner till årsmötet, från såväl medlems- som styrelsehåll. Sista dag för att inlämna motion är måndagen 1 juni.

– Eventuella tillägg till dagordningen eller tillkommande underlag anmäls via e-postutskicket och anslås på Folkrörelsearkivets hemsida. Något allmänt brevutskick kommer inte att ske till den 24 augusti.

Gör styrelsen bedömningen att fortsatt smittorisk riskerar att även hindra ett möte den 24 augusti, kan styrelsen utlysa ett årsmöte som genomförs på distans och under en längre tidsperiod. Utlysning sker i så fall via Folkrörelsearkivets e-postutskick och kan inträffa också tidigare än 24 augusti.

Maths Isacsson , Styrelsens ordförande

Örjan Simonson, Arkivchef

Utskick med kallelse till årsmöte, 28 februari

Kallelse till årsmöte 2020  OBS! dagordning och program i denna kallelse har ändrats. Se ’viktig information om årsmöte och corona’, ovan, samt reviderad dagordning under årsmöteshandlingar, nedan.

Kurser 2020

Fyriskällans vårprogram

Originalet_vt2020

I kallelsen har även medlemsfaktura skickats. I en del fall har sista betalningsdatum angivits felaktigt. Rätt sista betalningsdatum ska vara 2020-03-18.

Årsmöteshandlingar

Dagordning årsmötet 2020 (reviderad 20200318)

1 Valberedningen förslag 2020 (samt punkterna 11, 12 och 13)

5. Verksamhetsberättelse 2019 Häri även revisionsberättelse (punkt 5),  rambudget 2021 (punkt 8), och verksamhetsplan 2021 (punkt 10)

7. Medlemsavgifter-2021-styrelsens-förslag

Inför årsmötet har ingen motion väckts (punkt 17), ej heller någon fråga från styrelse eller revisor (punkt 18).

Anmälan av ombud till årsmötet skall ha inkommit senast 18 mars.