årsmöte

Folkrörelsearkivets årsmöte 24 augusti 2020

Den 24 augusti klockan 18.30 håller Föreningen Folkrörelsearkiv för Uppsala län årsmöte i Uppsala Missionskyrka, Tovensalen samt över länk (Zoom).

Årsmöteshandlingar (kan kompletteras t.o.m. 4 juni)

Dagordning årsmötet 2020-08-24

1 Valberedningen förslag maj 2020 (samt punkterna 11, 12 och 13)

5. Verksamhetsberättelse 2019 Häri även revisionsberättelse (punkt 5),  rambudget 2021 (punkt 8), och verksamhetsplan 2021 (punkt 10)

7. Medlemsavgifter-2021-styrelsens-förslag

1 juni är senaste dag för inlämnande av motion (punkt 17) heller fråga från styrelse eller revisor (punkt 18).

Anmälan av ombud till årsmötet skall ha inkommit senast 10 augusti.

Anmälan av ombud

De som anmälts som ombud inför årsmötet som det ursprungligen planerats, kvarstår som ombud utan att ny anmälan behöver ske. Vi ber om att om anmälda ombud har förhinder, en avanmälan sker.

Fram till 10 augusti kan ytterligare ombud anmälas av medlemsföreningar. Blanketten i den ursprungliga kallelsen kan användas. Anmälan kan också ske via telefon 018-7272470 eller info@fauppsala.se. Observera att Folkrörelsearkivets bemanning av kansliet sedan slutet av mars är mer begränsad än normalt.

Deltagande i Uppsala Missionskyrka och via Zoom

Många av er har vid det här laget säkert stiftat bekantskap med Zoom, Teams eller liknande konferensverktyg. För er som inte har det, erbjuder vi ett övningstillfälle innan årsmötet i samband med inbjudan. För att delta via Zoom kan ett program laddas ned till din dator, surfplatta eller mobiltelefon, t.ex. via zooms hemsida https://zoom.us/. Du kan också slussas till en nedladdning direkt när du öppnar länken till det videomöte som du inbjuds till efter den 10 augusti. För att delta via Zoom, försäkra dig om att du i din anmälan som ombud också angivit korrekt e-postadress. Inbjudan skickas via e-post. Via zoom kan ombud delta och välja att vara synliga på video om datorn eller telefonen är utrustad med kamera, samt i tal med hjälp av datorns eller mobiltelefonens mikrofon. Zoom-verktyget innehåller också en så kallad chattfunktion där du som ombud kan skriva meddelanden. Den kommer vi utnyttja för att kunna se vilka som begär ordet och vid omröstningar.

Utskick med kallelse till årsmöte, 28 februari

Kallelse till årsmöte 2020  OBS! dagordning och program i denna kallelse har ändrats. Se ’viktig information om årsmöte och corona’, ovan, samt reviderad dagordning under årsmöteshandlingar, nedan.

Kurser 2020

Fyriskällans vårprogram

Originalet_vt2020

I kallelsen har även medlemsfaktura skickats. I en del fall har sista betalningsdatum angivits felaktigt. Rätt sista betalningsdatum ska vara 2020-03-18.