Kategoriarkiv: Föredrag

INSTÄLLT P.G.A. SJUKDOM! Tisdag 13 februari: Myndigheters övervakning av romer

Från kupletten "Zigenarflickan" i logen IOGT-NTO Runeberg 3451 Alundas sång och dansprogram "Skutan Runebergia" 1943IOGT-NTO-logen Runeberg i Alunda hade i sitt sång- och dansprogram ”Skutan Runebergia” 1943 bland annat kuplettnumret ”zigenarflickan” (bilden). Svenskars och övriga européers föreställningar om romer kunde vara (och kan vara) både romantiserande och fördömande. Romer var Fortsätt läsa INSTÄLLT P.G.A. SJUKDOM! Tisdag 13 februari: Myndigheters övervakning av romer

Kyrkliga syföreningar. Föredrag av Ann-Sofie Ohlander, tisd. 6 februari kl 18.

Öndebo Syförening, Södra Tierps missionsförsamling, u.å.
Öndebo Syförening, Södra Tierps missionsförsamling, u.å.

Generationer av till övervägande delen kvinnor har ägnat många frivilliga dagsverken åt sömnad till fromma för olika ändamål. Hur ser syföreningarnas historia ut och har eftervärlden gjort rättvisa åt syföreningarnas insatser?  Ann-Sofie Ohlander, Fortsätt läsa Kyrkliga syföreningar. Föredrag av Ann-Sofie Ohlander, tisd. 6 februari kl 18.