Kategoriarkiv: Föredrag

Kvinnors bemyndigande och islam

Fyriskällan, 25 februari, klockan 18.00

När man får chansen att diskutera religion och samhällssyn med forskare inom området, inser man snart att förhållandet sällan är så entydigt som vi förställt oss – vare sig vi ser religionen som ett rättesnöre för våra liv eller förhåller oss kritiskt, skeptiskt till den. Ibland blir man överraskad. Inom kristen tradition har många samhällslösningar tagit plats och så är det också med islam. Mohammad Fazlhashemis och Helen Lindbergs samtal handlar om på vilka sätt religion kan begränsa kvinnors frihet och handlingsutrymme men också tjäna som källa för kvinnors bemyndigande i deras vardag såväl som politiskt. Särskilt beskrivs grunderna för möjligheten att kombinera Islam med feminism och hur Islamisk feminism vuxit fram historiskt och existerar i olika delar av den muslimska världen, även där det är tydligt att Islam och kvinnors rättigheter idag är i motsatt ställning till varandra. Fokus kommer ligga på att det inom Islam redan från början fanns ett utrymme för emancipatorisk kamp och att det kanske snarare är kvinnofientliga tolkningar av Sharia och lokala seder och traditioner än religionen i sig som medgivit förtryck av kvinnor. Ur muslimska tanketraditioner har det vuxit fram både en sekulär och en islamisk feminism. Enligt islamisk feminism går det utmärkt att förena religiöst agentskap med kvinnlig frigörelse. Fortsätt läsa Kvinnors bemyndigande och islam

Kampen för kvinnlig rösträtt som folkrörelse

Föredrag av Christina Florin tisdag 12 november kl. 18:00.

I början av 1900-talet organiserade sig tusentals svenska kvinnor i en riksorganisation för att driva igenom rösträtt för kvinnor. Tonvikten i föredraget ligger på den grupp kvinnor som reste land och rike kring för att ”predika rösträtt”. Vilka var de? Hur gjorde de? Vilka var argumenten emot kvinnlig rösträtt? Hur lyckades de bryta motståndet? Fortsätt läsa Kampen för kvinnlig rösträtt som folkrörelse