Eventuella störningar vid framtagning, 7 februari

Under eftermiddagen på torsdagen kommer Nomor bekämpa ohyra i arkivdepåerna. Personal får då inte tillträde till depåerna för framtagning av arkivmaterial.

Framtagning kan ske i förväg. Kontakta oss gärna på förmiddagen.