Kurser våren 2021

Ta del av Folkrörelsearkivets kursutbud för våren 2021.
Alla arrangemang sker online (Zoom) på grund av Covid-19.
Anmälan sker per e-post till info@fauppsala.se eller telefon 018-727 24 70.

ONS 17 MAR 10–12 | KURS
GDPR FÖR FÖRENINGAR OCH ARKIV
Kjell Adolfsson, Uppsala universitet
Avgift: medlem 200 kr, övriga 500 kr.
Föranmälan senast 15 mars. (Zoom-möte)

Alla arrangemang sker online på grund av Covid-19.

Kurser anordnas efter önskemål:

Några kursteman som vi har erbjudit på senare år:

  • Arkivvård för föreningar (och hembygdsföreningar)
  • E-arkivering och digitalt bevarande
  • Skriv din förenings historia
  • Upphovsrätt för föreningar
  • GDPR för föreningar och arkiv
  • Källkritik med arkivmaterial