Kurser

Arkivet erbjuder varje termin kurser i arkivvård för föreningar samt kurser i hur man skriver en föreningshistorik. Datum för kurserna meddelas på hemsidan samt i Fyriskällans program i början av varje respektive termin.

ARKIVVÅRDSKURS
Kursen vänder sig i första hand till arkivansvariga inom föreningslivet. Kursinnehåll: arkivbildning, gallring, fotografier och nya medier. Föranmälan krävs.
Tid: ca 3 timmar
Pris: Medlemmar i Folkrörelsearkivet betalar 300 kronor per person. Övriga betalar 600 kronor per person.
Anmälan: info@fauppsala.se eller 018-727 24 70

SKRIV DIN FÖRENINGS HISTORIA
Kursen vänder sig i första hand till personer som avser att skriva en föreningshistorik. Föranmälan krävs.
Tid: ca 2 timmar
Pris: 200 kronor per person (medlem)
Anmälan: info@fauppsala.se eller 018-727 24 70