Arkivkurs för hembygdsföreningar, lördag 16 november

Plats: Fyriskällan / Folkrörelsearkivet, S:t Olofsgatan 15, Uppsala (Stadsbibliotekets hus i Uppsala)
Tid: Klockan 09.00-16.00 (lunch 12-13)

Folkrörelsearkivet inbjuder till en grundläggande arkivkurs för hembygdsföreningar. Kursen är en del av Sveriges hembygdsförbunds arkivprojekt, där länsarkiv över landet uppdragits att anordna kurser i grundläggande arkivvård. Den grundläggande kursplan som vi följer över hela landet har utvecklats av Yvonne Bergman, arkivchef vid Örebro arkivcentrum och Peter Olausson, lektor och ansvarig för arkivarieutbildningen vid Karlstad universitet. De övergripande momenten är:

  1. Allmänt om arkiv
  2. Att bevara för framtiden
  3. Rutiner vid mottagande av dokument
  4. Hur ordna dokumenten?
  5. Fotografier, filmer och pressklipp
  6. Det digitala materialet i föreningen
  7. Arkivansvar
  8. Föreningen och det regionala arkivet

I priset 300 kronor ingår lunch och fikapaus.

På förmiddagen samordnas kursen med kurs i arkivvård för föreningsarkiv. Eftermiddagen fördjupar kring frågor som särskilt berör hembygdsföreningar.

Skicka in din anmälan senast 8 november. Använd blankett: Hembygdsföreningar kursanmälan