Kurser, våren 2018

Folkrörelsearkivets kvällskurser

Anmälan till kurs senast torsdagar vecka före kurstillfälle. Anmäl till info@fauppsala.se eller tel 018-7272470.

Avgift per kurstillfälle: 200 kronor, medlemmar / 500 kronor, ej medlemmar. Hela kurspaketet? Anmälan till alla fem kurser för 500 kronor, medlemmar, eller 1200 kronor, icke medlemmar. Insättning av kursavgift på bankgiro  467-2341, ange namn och ”kurs dd/mm″

Måndag 19.2, kl 18.00, Fyriskällan, Örjan Simonson, Arkivstudier och källkritikens grundregler. arr. Folkrörelsearkivet, kurs.

Måndag 5.3, kl 18.00, Fyriskällan, Kjell Adolfsson, Dataskyddsförordningen  och föreningslivet,

Måndag 9.4, kl 18.00, Fyriskällan, Agneta Lilja, Dokumentation och intervjuer som forskningsmetod, arr. Folkrörelsearkivet

INSTÄLLD! Måndag 23.4, kl 15.00–17.00,Uppsala universitetsbibliotek (Obs! Tid och plats), Roger Magnusson, Reprofotografering och efterbehandling vid digitalisering, arr. Folkrörelsearkivet,

Måndag 14.5, kl 18.00, Fyriskällan, Marcia Sá Cavalcante Schuback, Hembygd och diaspora – uppbrott och vårt behov att minnas. arr. Folkrörelsearkivet, (tidigare datum 5.2)

Kombinera med Fyriskällans öppna föredrag om släktforskning:

Tisdag 23.1 kl 18.00, Fredrik Mejster, Släktforskning för nybörjare, arr. Stadsarkivet, fri entré

Tisdag 27.3, kl 18.00, Fredrik Mejster, Bakom kulisserna på Allt för Sverige, arr. Stadsarkivet, fri entré

Tisdag 8.5, kl 18.00 John Långberg, Släktforskning genom rekonstruktion och digitalisering av Dalarnas historia, arr. Stadsarkivet, fri entré

Kombinera med Fyriskällans öppna föredrag om minoritetsgrupper:

Tisdag 30.1, kl 18.00, Fyriskällan, Andrej Kotljarshuk, Romska förintelsen i Ukraina 1941–44, arr. Folkrörelsearkivet

Tisdag 13.3, kl 18.00, Tore Andersson Hjulman och Maj Britt Öhman, Samtal om samer och markrättigheter under mellankrigstiden och i nutid, arr. Folkrörelsearkivet, fri entré.

Tisdag 24.4, kl. 18.00, Fyriskällan, Madeleine Hurd, Bevaka, urskilja och avskilja: statens behandling av romer genom historien. arr. Folkrörelsearkivet, fri entré. (tidigare utannonserat datum 13.2)