Workshop 2017: Digitalisera kulturarvet

Workshop: digitalisera kulturarvet

Folkrörelsearkivet, Uppsala universitetsbibliotek och Institutet för språk och folkminnen (ISOF) inbjuder till workshoppar om digitalisering av kulturarvet. Workshopparna vänder sig i första hand till föreningar eller andra verksamma inom ideellt kulturarvsbevarande i Uppsala län.

Medlem i Folkrörelsearkivet för Uppsala län: 400 kronor per person och kurs eller 500 kr för tre kurser.
Övriga: 500 kronor per person och kurs eller 1 200 kronor för tre kurser.

» Anmälningsblankett och program (PDF)

Digitalisering av textdokument, OCR- och HTR-tolkning

Måndag 18 september, kl. 18-20, S:t Olofsgatan 15, Uppsala
Per Cullhed, Kulturstrateg, Uppsala universitetsbibliotek

OCR (Optical Character Recognition) och HTR (Handwritten Text Recognition) är tekniker så att skannade pappersdokument kan tolkas och transkriberas (överföras) till digitalt textformat. På så sätt kan en gammal text bli sökbar i datorn som fritextsökning eller möjlig att presenteras med bokstavstypsnitt som kan läsas också av dem som inte är tränade i äldre handstilar.

Dataskyddsförordningen och ideella föreningar

Måndag 23 oktober kl. 18–20, S:t Olofsgatan 15, Uppsala
Johanna Norberg och Kjell Adolfsson, avd. för Handelsrätt, Företagsekonomiska institutionen vid Uppsala universitet

Dataskyddsförordningen och förslag till dataskyddslag kommer att träda i kraft i maj 2018 och som kommer att ersätta den nuvarande Personuppgiftslagen (PUL). Den nya lagstiftningen kommer att få konsekvenser för både arkivverksamhet och föreningars hantering av persondata.

Digitalisera ljudupptagningar

Måndag 27 november, kl. 18–20, S:t Olofsgatan 15, Uppsala
Eleonor Karman, Institutet för språk och folkminnen

Ljudupptagningar på rullband och kassettband har en begränsad livslängd och utgör ett kulturarv som det börjar bli bråttom att överföra till digital form för att kunna bevara. Kursen berättar hur det kan göras och vilka kvalitetskrav som man bör ha för ett gott resultat.