Årsmöte

Folkrörelsearkivets årsmöte 2021 hålls över länk (Zoom) den 12 april. Registrering sker klockan 18.30-18.45 (obs, anslut i tid! Digital avprickning av röstlängd är lite krångligare än när vi träffas i lokal).

Klockan 18.55 hälsar styrelseordföranden Maths Isacson välkommen och klockan 19.00 börjar föredraget av Monica Sparrman och Silke Neunsinger, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Labour’s memory: så blir verksamhetsberättelser och årsredovisningar till vägkartor över facklig historia.

Föredraget är med anledning av det stora projekt Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek och Folkrörelsearkivet drar igång 2021, med att digitalisera verksamhetsberättelser, årsbokslut och revisionsberättelser från den fackliga rörelsen. Andra medverkande i projektet är International Institute of Social History, Amsterdam Archiv der soziale Demokratie, Bonn, samt institutionen för IT, istitutionen för lingvistik och filologi och institutionen för ABM, Uppsala universitet.

Till årsmötet finns en av medlem väckt fråga (punkt 16) om medlemsavgiftens storlek och hur en medlemsavgift bäst kan konstrueras så att den blir rättvis och rimlig att bära för fr.a. mindre föreningar. Frågan väcks av ombudet för Club 60 Moderata seniorer och för Värmlands Gille. Det är inte en beslutspunkt. Fastställande av medlemsavgift sker enligt dagordningen som punkt 7.