100 år sedan rusdrycksomröstningen

Jenny Jansson, universitetslektor i statsvetenskap, föreläser under rubriken 100 år sedan rusdrycksomröstningen – Svenska folkomröstningar under ett sekel.

I höst är det 100 år sedan folkomröstningen om rusdrycksförbud ägde rum, den första folkomröstningen i Sverige. Året innan hade riksdagen beslutat att införa rådgivande folkomröstningar för att öka demokratin. Rusdrycksfrågan drev på detta och många riksdagsmän var organiserade nykterister. Med den nyss införda kvinnliga rösträtten hoppades dessa att folket skulle säga ja till ett förbud. Men det blev ett nej, om än knappt.

Fortsätt läsa 100 år sedan rusdrycksomröstningen

Sten Widmalm föreläser på Kulturnatten

Sten Widmalm, professor i Statsvetenskap vid Uppsala universitet, föreläser på Kulturnatten om boken ”Skör demokrati – det öppna samhällets motkrafter i svensk offentlig debatt, kultur och forskning” (redaktörer Sten Widmalm och Thomas Persson), och talar om forskningsresultat från projektet ”Det öppna samhället”.

Tid och plats:11 september kl. 18.00, Fokrörelsearkivet, S:t Olofsgatan 15. Fri entré.

Folkrörelsearkivet på TV

En dag i maj var ett inspelningsteam på Folkrörelsearkivet och gjorde ett inslag för SVT-programmet “Det sitter i väggarna”. Avsnittet handlar om missionshuset i Faringe och programledaren Rickard Thunér grävde i arkiven efter Faringe Missionsförsamling och Blåbandsförening vilka båda haft mycket verksamhet i missionshuset. Arkivets Jonas Sandström servade honom med material och förevisade Faringe Blåbandsförenings standar. Han är med i någon minut och man får även se Rickard verka i våra arkivlokaler.

Fortsätt läsa Folkrörelsearkivet på TV

Vägen till allmän och lika rösträtt

”Vägen till allmän och lika rösträtt” är en ny utställning av Folkrörelserkivet för Uppsala län och Uppsala stadsarkiv. Utställningen visas under perioden 15 augusti – 30 september och bygger på en workshop som de båda arkiven tagit fram för gymnasieskolan.

Utställningen visar exempel på arkivhandlingar som speglar rösträttsrörelsens engagemang, hur den tidiga demokratin fungerade och hur den stegvis utvecklades till den demokrati vi känner idag.