alvin – plattform för digitala handlingar

Folkrörelsearkivet använder portalen Alvin för arkivering och publicering av digitalt material.

  • Aftontidningens bildsamling
  • Lövsta bruksarkivs kartsamling