ENSKILDA E-ARKIVET (EEA)

Enskilda e-arkivet (EEA) löser problemet med långsiktig och säker digital bevaring för de enskilda arkiven. Genom vår unika tekniska lösning erbjuds nu möjligheten för föreningar att själva arkivera sitt digitala material. Man har tillgång till det egna materialet som även kan göras tillgängligt och publikt i vår gemensamma digitala forskarsal.

Är ni intresserade av att bevara er historia för framtiden? Kontakta i så fall EEA på info@enskildae-arkivet.se. Vi erbjuder även kurser i digitalt bevarande.

Ni läser mer om EEA på vår webbplats, www.enskildae-arkivet.se.