Fotografier

Folkrörelsearkivet har drygt 60 000 registrerade fotografier från arkiv inlämnade som deposition eller överlåtet som donation. Av upphovsrättsskäl och för personuppgiftsskydd är registret skyddat med lösenord. och avsett för arkivets personal.

Klicka här för att se ”Fotografier”. (Lösenord)