Aftontidningens Uppsalaredaktions bildsamling

Den socialdemokratiska tidningen Aftontidningen hade under 1930- och 1940-talet en lokalredaktion i Uppsala bestående av Kurt Lindberg, som var både reporter och fotograf i samma person. Lindbergs bildsamling från fr.a. 1940-talet, donerat till Folkrörelsearkivet av dottern, speglar både vardagliga och mer dramatiska episoder från Uppsala län som Aftontidningen rapporterade om.
Folkrörelsearkivet ingår i Alvinkonsortiet, som administrerar en plattform för att bevara och tillgängliggöra digitalt material. Aftontidningens bildsamling är vårt pilotprojekt för export från våra digitala samlingar till plattformen.

Aftontidningen – Alvin