Fyriskällan

Genom nya gemensamma lokaler ger vi dig som besökare
möjlighet att ta del av Stadsbibliotekets Uppsala- och
Upplandssamling samt Uppsala stadsarkivs och
Folkrörelsearkivets samlingar och referensbibliotek.

När du besöker oss möter du både bibliotekarie- och
arkivariekompetens. Detta ger ökad service och fördjupade
ingångar till materialet.

I vår samverkan utgår vi från såväl aktuella som historiska
frågor och lyfter fram dessa i utställningar och annan
programverksamhet.

Alla evenemang sker, om ej annat anges, på S:t Olofsgatan 15.
Fri entré.

» Fyriskällans hemsida
» Fyriskällan på Facebook