Arkiven och dokumenten

Dokument från 25 olika arkiv belyser den lokala utvecklingen mot demokrati i Uppland och hur det lokala partiväsendet ca 1900–1930 såg ut. Uppsala rösträttsförenings arkiv visar tidiga kampen för rösträtt på 1890-talet. (se även om rösträttskampen; Folk i rörelse) Den socialdemokratiska föreningen Laboremus för studenter och arbetare speglar den idépolitiska debatten i universitetsstaden Uppsala (liberal och konservativ motsvarighet var föreningarna Verdandi och Heimdal). Partiarkiv från de socialistiska partierna, från bonderörelsen och från de frisinnade / liberalerna speglar det faktiska partiarbetet, lokalt och för riksdagsrepresentationen.
Högerpartierna från denna tidsperiod finns inte i Folkrörelsearkivets samlingar.

Rösträttsrörelsen och politiska sidoorganisationer

Uppsala rösträttsförening bildades 1891 och drev under 1890-talet frågan om politisk rösträtt. Rösträttsföreningen var en del av Rösträttsförbundet och viktiga evenemang var organiseringen av de s.k. folkriksdagarna som organiserades på 1890-talet.

(2774) Uppsala Rösträttsförening, 1891–1897

Protokoll 1891—1897[bildfiler] [textfil]
Styrelseprotokoll 1891–1893       [bildfiler] [textfil]
Styrelseprotokoll 1894 –1897[bildfiler] [textfil]
Stadgar 1891[bildfiler] [textfil]
Korrespondens[bildfiler] [textfil]
Handlingar rörande fester[bildfiler] [textfil]
Affischer[bildfiler]

Arkivbildare: Rösträttsförening, Uppsala

(2297) Laboremus Uppsala

Protokoll 1902–1904[bildfiler] [textfil]
Protokoll 1904–1907[bildfiler]  [textfil]
Protokoll 1914–1930[bildfiler] [textfil]

Arkivbildare: Laboremus Uppsala

Bonderörelsens och bondeförbundets arkiv

Partiföreningar från Bondeförbundet och sockenföreningar återfinns ofta i nuvarande Centerpartiets arkiv. Bondeförbundet bytte namn till Landsbygdspartiet centerpartiet 1957, förkortat till Centerpartiet 1958. Övergången av sockenföreningar och jordbrukarföreningar till bondeförbundet på 1910- och 1920-talet var mindre självklar, men blev resultatet i många fall.

(1857) Centerpartiet, Uppsala län (Uppsala läns kretsförening),

Protokoll från möten 1917–1930.[bildfiler] [textfil]

Arkivbildare: Centerpartiet, Uppsala län

(1888) Centerpartiet, Tierpsbygden,

Protokoll från Tierps norra sockenförening, 1917–1930.[bildfiler] [textfil]
(1101) Tierps Västra Jordbruksförening, Protokoll från Tierps wästra sockenförening, 1914– 1916[bildfiler] [textfil]

Arkivbildare: Centerpartiet Tierpsbygden, Tierps norra sockenförening, Tierps västra jordbruksförening

(1887) Centerpartiet, Tierp,

Protokollbok från Tolfta sockenförening [bildfiler] [textfil]

Arkivbildare: Tolfta sockenförening av Bondeförbundet

(3058) Centerpartiet, Danmark

Danmarks sockenförenings protokoll, 1917—1924[bildfiler] [textfil]

Arkivbildare: Centerpartiet, Danmark

(4952) Centerpartiet, Jumkil

Jumkils sockenförenings protokoll, 1916–1930[bildfiler] [textfil]

Arkivbildare: Centerpartiet Jumkil

(3836) Centerpartiet, Härnevi

Bondeförbundets lokalavdelning, Härnevi, möten 1921[bildfiler] [textfil]

Arkivbildare: Centerpartiet, Härnevi.

(5172) Jordbrukarnas riksförbund, Härnevi

Jordbrukarnas riksförbunds lokalavdelning Härnevi protokoll, 1917–1920[bildfiler] [textfil]

Arkivbildare: Jordbrukarnas riksförbund, avd. Härnevi

Liberaler, frisinnade, folkpartister

Liberalerna, eller ’vänstern’ bestod dels av en frisinnad del med nära band till frikyrkorörelsen och nykterhetsrörelsen, dels en liberal del som var mer urban och anslöt sig till den klassiska liberalismen, eller från sekelskiftet och framåt, alltmer till socialliberalismen. Rösträttsfrågan var central för liberalerna. Partiet splittrades i en frisinnad del och en liberal del på grund av nykterhetsfrågan. Det återförenas som Folkpartiet (numera Liberalerna) 1934.

(2026) Folkpartiet Tierp-Söderfors

Protokollsbok för Folkpartiets lokalavdelning i Tierps Köping 1914–1943[bildfiler] [textfil]

Arkivbildare: Folkpartiet Tierp-Söderfors

(2032) Uppsala liberala förening (Uppsala vänsterförening)

Årsmötesprotokoll, Uppsala vänsterförening 1906–1923[bildfiler]
Årsmötesprotokoll 1924–1934[bildfiler]
Protokoll för Uppsala vänsterförening 1906–1923[bildfiler] [textfil]
Föreningsprotokoll 1906–1923[bildfiler]
Styrelseprotokoll för Uppsala vänsterförening 1906–1910[bildfiler] [textfil]
Protokoll 1924–1934[bildfiler] [textfil]
Utgående skrivelser 1908–1934[bildfiler]
Stadgar 1908–1934[bildfiler]
Inkomna skrivelser 1911–1934[bildfiler]

Arkivbildare: Vänsterförening Uppsala, Uppsala liberala förening

(2060) Frisinnad medborgarförening Uppsala

Protokoll 1923–1935 [bildfiler] [textfil]

Arkivbildare: Frisinnad medborgarförening Uppsala

Socialister, socialdemokrater och kommunister

Socialdemokratiska arbetarpartiet bildades 1889 som en del av arbetarrörelsen. Banden till den fackliga rörelsen var starka. 1917 splittrades socialdemokraterna i en reformistisk och en revolutionär del: i högersocialdemokrater och vänstersocialdemokrater. De senare blev senare kommunisterna, idag Vänsterpartiet, medan den reformistiska majoriteten behöll den ursprungliga beteckningen soicaldemokrater.

Folkrörelsearkivets bestånd med so

Distriktsorganisationer, Uppsala län

(2908) Vänsterpartiet Uppsala län

Valkonferenser 1917[bildfiler]
Årskonferenser 1917—1929[bildfiler]
Verkställande utskottet, Protokoll 1917–1920[bildfiler]
Verkställande utskottet, Protokoll 1920–1924[bildfiler]

Arkivbildare: Socialdemokratiska vänsterpartiet Uppsala län, Vänsterpartiet Uppsala län

Uppsala

(1978) Socialistisk arbetarekommun Uppsala (Uppsala kommunistiska arbetarekommun)

Mötesprotokoll med bilagor 1924–1934[bildfiler]

Arkivbildare: Kommunistisk arbetarekommun Uppsala

(1996) Socialdemokratisk ungdomsklubb (S.D.U.K.) Flamman

Möten 1918–1919[bildfiler]

Arkivbildare: Socialdemokratisk ungdomsklubb (Socialister) Flamman

(2277) Ung vänster Uppsala, (S.D.U.K. Uppsala)

Möten / protokoll 1903–1905[bildfiler]
Möten / protokoll 1912–1916[bildfiler]
Möten / protokoll 1916–1922[bildfiler]
Styrelsen / protokoll 1917–1919[bildfiler]
Styrelsen / protokoll 1919–1922[bildfiler]
Arbetsutskott / Protokoll 1909–1911[bildfiler]
Studiecirkel / protokoll 1916–1918[bildfiler]

Arkivbildare: Socialdemokratisk ungdomsklubb Uppsala

(2129) Uppsala socialdemokratiska arbetarekommun

Möten och representantskap / protokoll 1903-1910[bildfiler] [textfil]
Möten och representantskap / protokoll 1910–1917[bildfiler] textfil]
Möten och representantskap / protokoll 1917–1925[bildfiler] [textfil]
Styrelsen / protokoll 1901–1903[bildfiler] [textfil 1901-1907]
Styrelsen / protokoll 1903–1907[bildfiler] [textfil 1901-1907]
Styrelsen / protokoll 1907–1911[bildfiler]
Styrelsen / protokoll 1911–1914[bildfiler]
Styrelsen / protokoll 1914–1917[bildfiler]
Styrelsen / protokoll 1917–1921[bildfiler]
Styrelsen / protokoll 1921–1925[bildfiler]
Styrelsen / protokoll 1925–1928[bildfiler]

Arkivbildare: Uppsala socialdemokratiska arbetarekommun

(2198) Socialdemokratisk kvinnoklubb, Uppsala

Möten och representantskap protokoll 1917–1922[bildfiler] [textfil]
Möten och representantskap protokoll 1922–1928[bildfiler] [textfil]
Möten och representantskap protokoll 1928–1937[bildfiler] textfil]
Styrelse / Protokoll 1923–1928[bildfiler] [textfil]
Styrelse / Protokoll 1937–1949[bildfiler]
Styrelse / Protokoll 1949–1955[bildfiler]
Styrelse / Protokoll 1955–1957[bildfiler]
Styrelse / Protokoll 1957–1961[bildfiler]
Styrelse / Protokoll 1962–1965[bildfiler]
Styrelse / Protokoll 1965–1970[bildfiler]
Styrelse / Protokoll 1970–1975[bildfiler]
Styrelse / Protokoll 1976–1984[bildfiler]
Bilagor 1971–1972[bildfiler]

Arkivbildare: Socialdemokratisk kvinnoklubb, Uppsala

Söderfors

(2116) Söderfors Socialdemokratiska förening

Sekreterare–Bok Söderfors Arbetarekommun 1910–1915[bildfiler] [textfil]
Protokollbok för Söderfors Arbetarekommun 1916–1917[bildfiler] [textfil]
Protokollbok för Söderfors Arbetarekommun 1917–1926[bildfiler] [textfil]
Protokollbok för Söderfors Arbetarekommun 1927–1930[bildfiler] [textfil]

Arkivbildare: Söderfors socialdemokratiska förening

(2117) Söderfors socialdemokratiska Arbetarekommun, sektion Untraverket (arkivfragment 45)

Kassabok Untraverkets sektion av Söderfors Arbetarekommun 1946—1953 [bildfiler] [textfil]

Arkivbildare: Söderfors socialdemokratiska arbetarekommun sektion Untraverken

(2193) Söderfors Socialdemokratiska kvinnoklubb

Protokollbok för Söderfors Soc.Dem. Kvinnoklubb 1923–1927 [bildfiler] [textfil]

Arkivbildare: Socialdemokratisk kvinnoklubb Söderfors

(2197) Socialdemokratisk kvinnoklubb Untraverken Söderfors

Protokollbok för Untraverkets Socialdemokratiska kvinnoklubb 1925–1929[bildfiler] [textfil]

Arkivbildare: Socialdemokratisk kvinnoklubb, Untraverken Söderfors