Arkiven och dokumenten

Digitaliserade serier och arkiv finns samlade på plattformen plattformen Alvin under samlingsbeteckningen Demokrati 100.

Det är omkring 10.000 dokument från 22 arkiv bevarade på Folkrörelsearkivet som har digitaliserats. Handlingarna belyser den lokala utvecklingen mot demokrati i Uppland och det lokala partiväsendet ca 1900–1930. Arkiven är från 1890-talets rösträttsrörelse, från den socialdemokratiska föreningen Laboremus för studenter och arbetare (protokollserier) och från 20 lokala partiavdelningar och föreningar, från cirka 1900 till 1930 (protokollserier).

Bilder och textfiler

En stor andel av dokumenten har också translittererats och kan laddas ned som textfiler. Dessa planeras att kompletteras med maskintolkade textfiler ( med tekniken Handwritten Text Recognition, HTR). Dessa tolkningar kommer sannolikt att ha en hög felprocent, men kan ändå underlätta textsökning i dokumenten. Hjälp gärna maskinerna att bli mer läskunniga genom att skicka oss korrigeringar.

Politiska rörelser

Konservativa partier före 1930 finns inte i Folkrörelsearkivets bestånd (se artikeln Partiväsendet.)

Arkiv (efter arkivnummer)
 • (1857) Centerpartiet, Uppsala län (Uppsala läns kretsförening),
 • (1887) Centerpartiet, Tierp (Tolfta sockenförening)
 • (1888) Centerpartiet, Tierpsbygden (Tierps norra sockenförening, Tierps västra jordbruksförening)
 • (1978) Socialistisk arbetarekommun Uppsala (Uppsala kommunistiska arbetarekommun)
 • (1996) Socialdemokratisk ungdomsklubb (S.D.U.K.) Flamman
 • (2026) Folkpartiet Tierp-Söderfors
 • (2032) Uppsala liberala förening (Uppsala vänsterförening)
 • (2060) Frisinnad medborgarförening Uppsala
 • (2116) Söderfors Socialdemokratiska förening
 • (2117) Söderfors socialdemokratiska Arbetarekommun, sektion Untraverket
 • (2129) Uppsala socialdemokratiska arbetarekommun
 • (2193) Söderfors Socialdemokratiska kvinnoklubb
 • (2197) Socialdemokratisk kvinnoklubb Untraverken Söderfors
 • (2198) Socialdemokratisk kvinnoklubb, Uppsala
 • (2277) Ung vänster, Uppsala (S.D.U.K. Uppsala)
 • (2297) Laboremus Uppsala
 • (2774) Uppsala Rösträttsförening
 • (2908) Vänsterpartiet Uppsala län (Vänstersocialdemokrater)
 • (3058) Centerpartiet, Danmark (Danmarks sockenförening)
 • (3836) Centerpartiet, Härnevi (Bondeförbundets lokalavdelning)
 • (4952) Centerpartiet, Jumkil (Jumkils sockenförening)
 • (5172) Jordbrukarnas riksförbund, Härnevi

Har partierna ändrat namn syns det i allmänhet på benämningarna på arkivet, t. ex. att Bondeförbundet numera heter Centerpartiet. Avslutade arkiv behåller äldre namnform.

Rösträttsrörelsen och politiska sidoorganisationer

Uppsala rösträttsförening bildades 1891 och drev under 1890-talet frågan om politisk rösträtt. Rösträttsföreningen var en del av Rösträttsförbundet och viktiga evenemang var organiseringen av de s.k. folkriksdagarna som organiserades på 1890-talet.

Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt (LKPR) bildades 1902 (se demokrati 100 om LKPR). Folkrörelsearkivet har några enstaka handlingar från den lokala föreningen FKPR.

Laboremus var till en början en partipolitisk obunden förening för studenter och arbetare, som 1910 anslöts till Uppsala arbetarekommun. Den var viktig för att bidra till bildandet av fackföreningar och för idépolitisk debatt.

Till arkivlistan

(2774) Uppsala Rösträttsförening, 1891–1897

Arkivbildare: Rösträttsförening, Uppsala

Till arkivlistan

(2297) Laboremus Uppsala

Arkivbildare: Laboremus Uppsala

Till arkivlistan

Bonderörelsens och bondeförbundets arkiv

Agrarpartierna är en politisk rörelse som inte enkelt kan placeras på en höger-vänsterskala. Böndernas och landsbygdens intressen har varit i fokus. (Se Partiväsen: Bonderörelsen)

Partiföreningar från Bondeförbundet och sockenföreningar återfinns ofta i nuvarande Centerpartiets arkiv. Många sockenföreningar och jordbrukarföreningar anslöt sig till bondeförbundet på 1910- och 1920-talet. Vid sidan av Bondeförbundet fanns Jordbrukarnas riksförbund under 1910-talet. Det gamla riksdagspartiet Lantmannapartiet (som inte finns i Folkrörelsearkivets bestånd) upplöstes 1912 och medlemmarna anslöt sig i första hand till högern och Allmänna valmansförbundet.

Nedan finns Bondeförbundets distriktsorganisation och lokala sockenföreningar från Tierp, Härnevi, Danmark och Jumkil. Som utpräglat agrarparti saknas det i en stad som Uppsala.

Till arkivlistan

(1857) Centerpartiet, Uppsala län (Uppsala läns kretsförening)

Arkivbildare: Centerpartiet, Uppsala län

Till arkivlistan

(1888) Centerpartiet, Tierpsbygden

 • Protokoll från Tierps norra sockenförening 1917-1930
 • Tierps västra jordbruksförening 1914-1916

Arkivbildare: Centerpartiet Tierpsbygden, Tierps norra sockenförening, Tierps västra jordbruksförening

Till arkivlistan

(1887) Centerpartiet, Tierp

Arkivbildare: Centerpartiet, Tierp; Tolfta sockenförening av Bondeförbundet

Till arkivlistan

(3058) Centerpartiet, Danmark

Arkivbildare: Centerpartiet, Danmark

Till arkivlistan

(4952) Centerpartiet, Jumkil

Arkivbildare: Centerpartiet Jumkil

Till arkivlistan

(3836) Centerpartiet, Härnevi

Arkivbildare: Centerpartiet, Härnevi.

Till arkivlistan

(5172) Jordbrukarnas riksförbund, Härnevi

Arkivbildare: Jordbrukarnas riksförbund, avd. Härnevi

Till arkivlistan

Liberaler, frisinnade, folkpartister

Liberalerna, eller ’vänstern’, bestod dels av en frisinnad del med nära band till frikyrkorörelsen och nykterhetsrörelsen, dels en liberal del som var mer urban och anslöt sig till den klassiska liberalismen; eller från sekelskiftet och framåt, alltmer till socialliberalismen. Rösträttsfrågan samlade liberalerna, medan nykterhetsfrågan orsakade splittring i en frisinnad del och en liberal del. Det återförenades som Folkpartiet (numera Liberalerna) 1934. (Se vidare Partiväsen: Liberaler och frisinnade)

Nedan finns digitaliserade handlingar från liberala föreningar och partiavdelningar från Tierp-Söderfors, samt från Uppsala.

Till arkivlistan

(2026) Folkpartiet Tierp-Söderfors

Arkivbildare: Folkpartiet Tierp-Söderfors

Till arkivlistan

(2032) Uppsala liberala förening (Uppsala vänsterförening)

Arkivbildare: Vänsterförening Uppsala, Uppsala liberala förening

Till arkivlistan

(2060) Frisinnad medborgarförening Uppsala

Arkivbildare: Frisinnad medborgarförening Uppsala

Till arkivlistan

Socialister, socialdemokrater och kommunister

Socialdemokratiska arbetarpartiet bildades 1889 som en del av arbetarrörelsen. Banden till den fackliga rörelsen var starka. 1917 splittrades socialdemokraterna i en reformistisk och en revolutionär del: i högersocialdemokrater och vänstersocialdemokrater. De senare blev kommunisterna, idag Vänsterpartiet, medan den reformistiska majoriteten behöll beteckningen socialdemokrater. Vänsterfalangen 1917 återfanns inte sällan i Socialdemokratiska ungdomsförbundet (S.D.U.F.) och dess lokala klubbar (S.D.U.K.). Se vidare Partiväsen: socialister, socialdemokrater och kommunister).

Nedan finns arkiv från de socialdemokratiska och kommunistiska distriktsorganisationerna, arbetarekommuner, kvinnoklubbar och ungdomsklubbar från Tierp-Söderfors och Uppsala. Detta är bara ett urval av Folkrörelsearkivets omfattande bestånd av lokala socialdemokratiska och kommunistiska lokala partiavdelningar.

Till arkivlistan

Distriktsorganisationer, Uppsala län

(2908) Vänsterpartiet Uppsala län

Arkivbildare: Socialdemokratiska vänsterpartiet Uppsala län, Vänsterpartiet Uppsala län

Till arkivlistan

Uppsala

(1978) Socialistisk arbetarekommun Uppsala (Uppsala kommunistiska arbetarekommun)

Arkivbildare: Kommunistisk arbetarekommun Uppsala

(1996) Socialdemokratisk ungdomsklubb (S.D.U.K.) Flamman

Arkivbildare: Socialdemokratisk ungdomsklubb (Socialister) Flamman

Till arkivlistan

(2277) Ung vänster Uppsala, (S.D.U.K. Uppsala)

Arkivbildare: Socialdemokratisk ungdomsklubb Uppsala

Till arkivlistan

(2129) Uppsala socialdemokratiska arbetarekommun

Arkivbildare: Uppsala socialdemokratiska arbetarekommun

Till arkivlistan

(2198) Socialdemokratisk kvinnoklubb, Uppsala

Arkivbildare: Socialdemokratisk kvinnoklubb, Uppsala

Till arkivlistan

Söderfors

(2116) Söderfors Socialdemokratiska förening

Arkivbildare: Söderfors socialdemokratiska förening

Till arkivlistan

(2117) Söderfors socialdemokratiska Arbetarekommun, sektion Untraverket (arkivfragment 45)

Arkivbildare: Söderfors socialdemokratiska arbetarekommun sektion Untraverken

Till arkivlistan

(2193) Söderfors Socialdemokratiska kvinnoklubb

Arkivbildare: Socialdemokratisk kvinnoklubb Söderfors

(2197) Socialdemokratisk kvinnoklubb Untraverket Söderfors

Protokollbok för Untraverkets Socialdemokratiska kvinnoklubb 1925–1929[bildfiler] [textfil]

Arkivbildare: Socialdemokratisk kvinnoklubb, Untraverket Söderfors

Till arkivlistan