Föreläsningar

Kontakta oss om ni vill boka in någon av våra föreläsningar.

BADLIV I FYRIS

Föredraget handlar om hur Fyrisån kom att bli den moderna svenska simkonstens vagga. Upsala Simsällskap (grundad 1796) är världens äldsta simförening och dess äldre historia är också berättelsen om hur simundervisningen i Sverige uppstod. Från början var det särskilt i akademiska kretsar som simkonsten omhuldades. Dess begrepp som kandidat, magister och promotion är tagna direkt från akademins ritualer. Även om detta först var i skämtsam mening togs nyttan av simkunnighet på största allvar. Åtminstone från sommaren 1812 bedrevs i Fyrisån simundervisning enligt en systematisk plan och året efter hölls de första moderna simpromotionerna. De som blev simmagistrar efter avlagda prov förde sedan simkonsten vidare genom att starta simskolor på andra orter. Berättelsen illustreras med fotografier från de olika kallbadhus som funnits i Svartbäcken.

BONDETÅGET 1914 BÖRJADE I UPPSALA

Föredraget handlar om Den stora försvarsstriden och de antidemokratiska krafter som ledde fram till bondetåget 1914 och den efterföljande Borggårdskrien. Fokus läggs på de kända Uppsalabor som på olika sätt medverkade, till exempel initiativtagaren till bondetåget, Uno Nyberg, och dess store organisatör, J E Frykberg. Vidare synas vilken roll Sixtus Janson spelade för budkavlens frambringande till kung Gustaf V. Varför höll han upp den i över två timmar i Sigtuna, när den hade färdats non stop i fem dygn från Norrbotten?  Och varför öppnade han den, fanns det andra skäl än att bara separera skrivelserna till kungen respektive regeringen?