GDPR

Folkrörelsearkivet behandlar personuppgifter. De används främst till att hålla ordning i medlemsregister och för att kommunicera med medlemsföreningarna.

Det finns särskilda regler för hur personuppgifter ska hanteras på ett tryggt och säkert sätt. Den 25 maj 2018 kommer personuppgiftslagen ersättas av den nya dataskyddsförordningen (GDPR), vilket gör att kraven förändras något.

Med anledning av detta har arkivet tagit fram en integritetspolicy. Den beskriver mer utförligt hur och varför vi sparar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har. Klicka på länken nedan för att ta del av policyn.

» Integritetspolicy