Dag Hammarskjöld Foundation

Lösenordsskyddat register över fotografier, filmer och ljudinspelningar från Dag Hammarskjöld minnesfonds arkiv.

Folkrörelsearkivet arbetar med att digitalisera och registrera ett stort material från 1960-talet och framåt från Dag Hammarskjöld minnesfonds verksamhet.  Under sin verksamhetstid har fonden  tagit sig an ett stort antal frågor inom utvecklings- och biståndsområdet, om FN som organisation och dess uppdrag. Många av konferenserna, kurserna  har anordnats på minnesfondens residens Geijersgården,  Övre Slottsgatan i Uppsala och på SIDA:s kursgård mittemot Geijersgården. Minnesfonden har även varit deltagare och initiativtagare till konferenser på många andra håll i världen.

Så länge arbetet  pågår är registret inte öppet för allmänheten.  Länken nedan är en hjälp för oss att få in uppgifter från uppgiftslämnare om personer, platser och teman.

Dag Hammarskjöld Foundation – objects