Folkrörelsearkivets arkivbildare på NAD

Nu finns ett uppdaterat register över de föreningar och personer som skapat de arkiv som bevaras i Folkrörelsearkivets bestånd, våra arkivbildare.

Arkivförteckningar finns ännu inte i NAD. Vi hoppas hitta en fungerande teknisk lösning för en sådan export framöver.

Aktuella register på NAD betyder att Folkrörelsearkivets arkivbestånd blir synligt för flera forskare.

1700-TALETS LÖVSTABRUK: ARBETSVILLKOR OCH VÄRLDSHANDEL

Fyriskällan 28 maj kl. 18. Föredrag av prof. Göran Rydén

Vilken roll spelade Lövsta bruk och de andra uppländska bruken i 1700-talets framväxande globala och koloniala ekonomi? En betydelsefull roll. Hur var arbetsorganisationen och levnadsförhållandena för de många bruksare som arbetade där? Svar på dessa frågor har ekonomhistorikern Göran Rydén forskat fram under flera år vid Lövsta bruksarkiv, vilket han berättar om i sitt föredrag. Fram till vintern 2023 bevarades i Lövsta ett stort bestånd bruksarkiv, till dess att föreningen Leufsta bruksarkiv av ekonomiska skäl tvingades avveckla verksamheten och drygt 500 hyllmeter med arkiv från bruk och föreningar i området överfördes till Riksarkivet Uppsala, samt till en del till Folkrörelsearkivet.

Karta öfver Skogvaktaredistrikt No VI å Leufsta Bruk.
https://www.alvin-portal.org/alvin/imageViewer.jsf?dsId=ATTACHMENT-0001&pid=alvin-record:375898

Göran Rydén är professor i ekonomisk historia vid Institutet för Bostadsforskning, Uppsala universitet.