Folkrörelsearkivets årsmöte

Måndag 15 april, Tovensalen, Uppsala Missionskyrka. Registrering, kaffe och smörgås från kl. 18.30

kl. 19.00 Ordförande Maths Isacson hälsar välkommen
kl. 19.10 Föredrag av Jonas Söderqvist, Folkbildning vid Brunnsvik vid 1900-talets början.
kl. 19.40 Folkrörelsearkivets stipendium
kl. 19.50 Emil Helén, Om Enskilda e-arkivet och digitala leveranser
kl. 20.00 (ca), Årsmöte

Anmälan av ombud senast 27 mars.

Inget om oss utan oss!

Bok- och projektpresentation av Maria Johansson, Fyriskällan, tisdag 30 januari kl. 18.00.

FN:s konvention om funktionsrätt kom till 2006. Bakom tillkomsten låg ett omfattande arbete av aktivister inom funktionsrättsrörelsen, inte minst den svenska. Hur gick det till när konventionen kom till och vilka var svenskarna som bidrog? Maria Johansson som var projektledare för HandikappHistoriska Föreningens projekt Inget om oss utan oss! berättar om arbetet som resulterat i en bok med samma namn. Projektet drevs av HHF i samarbete med Fonden för mänskliga rättigheter och Folkrörelserkivet för Uppsala län. Maria har ett långt förflutet inom funktionshinderrörelsen och mångårig erfarenhet av att arbeta för mänskliga rättigheter.

Porträttbild Maria Johansson, föredragshållare

Efter föredraget ger Jonas Sandström och Jesycah Rybrant en visning av utställningen Inget om oss utan oss. Fri entré.