Lämna in handlingar

Varför sparar man arkiv?

Din förenings arkivhandlingar är nyckeln till din historia. Därför är det viktigt att föreningens gamla handlingar bevaras för eftervärlden.  Föreningars historia är också en viktig länk i samhällets historia.

Genom att handlingarna deponeras hos Folkrörelsearkivet kommer din förenings historia att bevaras för framtiden. Ändå äger föreningen själv handlingarna och kan förfoga fritt över dem. Vi bara förvarar och vårdar dem åt er.

Vad ska sparas?

Material som ska bevaras är kort sagt allt som belyser föreningens egen verksamhet, till exempel protokoll, årsberättelser, medlemsmatriklar, korrespondens och räkenskaper. Dessutom förekommer ofta egna affischer, trycksaker, fotografier och fanor.

Ladda hem vår arkivhandledning nedan.

Vad kostar det?

Från och med 2023 betalar alla föreningar 300 kronor per år i medlemsavgift. Därutöver betalar föreningar som förvarar arkivmaterial på arkivet 18 kronor per förtecknad volym (arkivkartong) och år.

Ansökningshandlingar hittar du under rubriken Medlemskap.

Att tänka på

Kontakta arkivet inför leverans.

DOKUMENT

» Arkivhandledning (PDF)
» Arkivhandledning (Word)
» Avgifter (Word)
» Avgifter (PDF)
» Formatpolicy (PDF)