Ladda ned facebook och twitter

Många organisationer använder Facebook och Twitter som en kommunikationskanal och i vissa fall fungerar Facebookgrupper nästan som en förening. Statsvetarna Katrin Uba och Jenny Jansson på Uppsala universitet har skrivet nedanstående instruktioner för hur den som själv äger ett Facebook- eller twitterkonto kan göra för att spara innehållet för framtida arkivering

» Instruktion för att ladda ned Twitter
» Instruktioner för att ladda ned Facebook-sidor
» Instruktioner för att ladda ned Facebook-konton