Enskild stödmedlem

Stöd arkivet! Bli stödmedlem!

Folkrörelsearkivet är en kulturinstitution men också en ideell förening. Medlemsengagemanget har stor betydelse för folkrörelsearkivets verksamhet och hyllar också den historia folkrörelsearkivet ska bevara: folkrörelsehistorien är i sig en folkrörelse.

Medlemsavgift: 300 kronor per år

» Ansökan om enskilt medlemskap (PDF)

Tio viktiga procent

Medlemmarnas ekonomiska bidrag utgör idag cirka 10 % av Folkrörelsearkivets finansiering, där den offentliga finansieringen från stat och region idag står för lejonparten. De är viktiga 10 % för en fungerande verksamhet; viktiga också för att medlemmar på så sätt visar sitt engagemang och en beredskap att själva ta ett ansvar för den egna föreningens historia och folkrörelsernas historia i stort.  Det visar att Folkrörelsearkivet är en ideell förening.

Som enskild stödmedlem kan du visa att detta stöd finns, och samtidigt verka för en utveckling och förbättring av verksamheten. Som enskild stödmedlem går det att visa ett engagemang för Folkrörelsearkivets mål, som det kanske inte alltid går att avkräva den egna föreningen.

Ett aktivt medlemskap

Som enskild medlem får du inte rösträtt på årsmötet (den är förbehållen medlemsföreningarnas ombud), men närvaro- och yttranderätt. Medlemskapet är också en kanal för direkt kommunikation med arkivet, i en dialog där också innehållet i medlemskapet kan utvecklas. Folkrörelsearkivet uppmuntrar till ett aktivt medlemskap, med medlemsinitiativ kring det som är Folkrörelsearkivets syfte: att bevara, dokumentera och sprida kunskap om folkrörelsehistoria.

Kurser ingår i medlemsavgiften

Varje år ger Folkrörelsearkivet ett antal kurser. Avgiften för medlemsföreningar är 100 kr per kurstimme, för icke medlemmar 250 kr per kurstimme. För enskild medlem ingår kursen i årsavgiften.

Enskild stödjande medlem i föreningen erhåller:

1. Ett välkomstbrev med information om FAC:s verksamhet och vad det innebär att vara enskild medlem i FAC

2. FAC:s digitala Informationsblad och den två gånger per år utkomna medlemstidningen Originalet.

3. Inbjudan till årsstämma där enskild medlem har yttrande, men icke förslags- och beslutsrätt.

4. Inbjudan till utställningar, kurser (reducerat pris) och evenemang inom ramen för Fyriskällan.

5. En årlig inbjudan till en eftermiddag (2-3 timmar) på arkivet där verksamheten presenteras samt en tur i arkivdepåerna och lättare förtäring. (under pandemiperioden har denna punkt varit vilande)

6. Enskild medlem kan till ett förmånligt medlemspris deponera folkrörelserelevanta handlingar i arkivet.