Demokrati 100: Uppland

Arkiven och dokumenten

Arkivresurserna består i första hand av protokoll från lokala partiavdelningar i Uppland. Fokusområden är Uppsala och Tierp/Söderfors, men även andra delar av Uppland finns representerade.

Förutom partier har också föreningen Laboremus i Uppsala och Uppsala rösträttsförening digitaliserats.

Arkivmaterialet presenteras på plattformen Alvin som bildfiler samt i många fall också som translittererade textfiler. Du hittar en beståndsöversikt med länkar till Alvin här.

Teman

Här kan du läsa fördjupande artiklar om rösträtt, demokrati, folkrörelser och de politiska frågorna i början av 1900-talet.