Skolverksamhet

Folkrörelsearkivet vill vara en resurs för 2000-talets skola. Vi erbjuder därför kostnadsfria workshops och föreläsningar där vi arbetar med källkritik, orsakssamband och demokratiska perspektiv utifrån ett historiskt källmaterial.

Kontakta arkivet om ni vill boka ett studiebesök eller prova en av våra workshops.

WORKSHOPS FÖR SKOLAN

”Vägen till allmän och lika rösträtt”
En workshop där eleverna tar del av arkivmaterial som belyser demokratins utveckling i Sverige.
Målgrupp: gymnasieskola
Tid: ca 90 minuter

Materialet vänder sig till lärare i historia och SO och relaterar till innehållet i läroplanen för historia på gymnasienivå (Lgr GY Hib1). Övningarna tar 90 minuter att genomföra. Materialet är fritt att använda och sprida, och får gärna kompletteras med lokalt arkivmaterial.

Här kan du ladda ner ett lärarmaterial med klassrumsövningar som handlar om vägen till allmän och lika rösträtt.

» Lärarhandledning (PDF)
» Elevmaterial: arkivhandlingar(PDF)
» Elevmaterial: röstkort (PDF)
» PowerPoint
» Tidslinje 1918-1921 (PDF)

”Uppsala och Norden under andra världskriget”
En workshop där eleverna tar del av arkivmaterial som belyser hur andra världskriget påverkade levnadsförhållandena i Sverige, Norge och Finand.
Målgrupp: gymnasieskola
Tid: ca 90 minuter

Materialet vänder sig till lärare i historia och SO och relaterar till innehållet i läroplanen för historia på gymnasienivå (Lgr GY Hib1). Övningarna tar cirka 90 minuter att genomföra. Materialet är fritt att använda och sprida, och får gärna kompletteras med lokalt arkivmaterial.

Här kan du ladda ner ett lärarmaterial med klassrumsövningar som handlar om Norden under andra världskriget.

» Lärarhandledning (PDF)
» Elevmaterial: arkivhandlingar(PDF)

”Kartor för förskolan”
En workshop för de allra yngsta, där barnen använder sig av kartor och fotografier för att utveckla sin rumsuppfattning och förmåga att orientera sig. Med skattjakt.
Målgrupp: förskola samt årskurs 1-3
Tid: ca 45 minuter

KONTAKT

Per Agius
Tfn: 018-727 24 73
E-post: per.agius@fauppsala.se

DOKUMENT

» Arkiven som skolresurs (PDF)