Rösträtt och demokratisering 1890 – 1930

En arkivresurs om demokratisering och demokratin i Uppland för ett sekel sedan.

Här får du kunskap om kampen om rösträtt och det demokratiska genombrottet i Sverige för drygt 100 år sedan. Du kan också välja läsning bland 10.000 sidor protokoll m.m. från ett tjugotal uppländska politiska föreningar ca 1890-1930.

Portalen demokrati100.se innehåller artiklar om rösträttsrörelsen, partiväsen och den politiska utvecklingen, samt lärarhandledningar och undervisningsmaterial. Demokrati 100 låg på Kungliga bibliotekets domän 2018-2022 och är nu arkiverad på Folkrörelsearkivet. Mer om projektet Demokrati 100 nedan.

I Upplands demokrati 100 kan du ta del av regionalt material som bevaras på Folkrörelsearkivet. Det är Uppsala rösträttsförening, föreningen Laboremus och flera arkiv från politiska partiavdelningar och föreningar, främst från Tierp/Söderfors och från Uppsala. Du kan också ta del av ett antal fördjupande tematiska artiklar om demokratin, politiken med mera i det tidiga 1900-talets Uppland.

Om portalen Demokrati 100 – Sverige

Till Kungliga bibliotekets portal demokrati100.se

Portalen Demokrati 100 stängdes i slutet av 2022. Vår länk leder till ett arkivexemplar i Folkrörelsearkivets webbarkiv open wayback. Sidan har m.a.o. inte längre någon webbredaktör som svarar på frågor eller uppdaterar innehållet. Själva uppladdningen kan också vara något trög.

Portalens innehåll är fortfarande aktuellt. Det innehåller mycket och viktig kunskap om rösträtt, parlamentarism och demokrati, förmedlad av portalens medarbetare Karin Kvist Gewerts, Torbjörn Nilsson, Fia Sundevall m. fl. I portalen finns också Folkrörelsearkivets och Uppsala stadsarkivs workshop om rösträttens genombrottsår, med en lärarhandledning.

Så här presenterade KB hemsidan under 2022, innan nedsläckningen:

Demokratijubileet 2018–2021 Demokrati100 har varit en satsning för att öka kunskapen om den allmänna och lika rösträttens tillkomst i Sverige 1918–1921. Nu är jubileet över, men den här webbplatsen kan du fortsätta besöka under hela 2022. Därefter kommer den att avpubliceras. Många texter kommer fortfarande att gå att hitta i Libris. Bland annat en antologi som heter ”Om vägen till allmän och lika rösträtt”.

För vem. Innehållet riktar sig till alla som är intresserade av att veta mer om demokratins framväxt. För skolan finns ett lärarmaterial anpassat för högstadiet och gymnasiet.

Avsändare Projektet bedrevs som ett samarbete mellan Kungliga biblioteket (KB) och Riksbankens Jubileumsfond (RJ) med hjälp av ett nätverk av arkiv, museer och bibliotek samt av enskilda forskare som har velat uppmärksamma demokratijubileet.

Åter till sidans inledning

Andra resurser på nätet