Skolverksamhet

Folkrörelsearkivet vill vara en resurs för 2000-talets skola. Vi erbjuder därför kostnadsfria workshops och föreläsningar där vi arbetar med källkritik, orsakssamband och demokratiska perspektiv utifrån ett historiskt källmaterial.

Kontakta arkivet om ni vill boka ett studiebesök eller prova en av våra workshops.

WORKSHOPS FÖR SKOLAN

”Vägen till allmän och lika rösträtt”
En workshop där eleverna tar del av arkivmaterial som belyser demokratins utveckling i Sverige.
Målgrupp: gymnasieskola
Tid: ca 90 minuter
Övrigt: Se YouTubeklipp nedan när Per Agius, Folkrörelsearkivet för Uppsala län, och Niklas Malmsjö, Uppsala stadsarkiv, presenterar workshopen på webseminariet ”Kamp och kalas” 2020-10-23.

”Uppsala och Norden under andra världskriget”
En workshop där eleverna använder sig av arkivmaterial för att lära sig mer om hur andra världskriget upplevdes i Sverige, Norge och Finland.
Målgrupp: gymnasieskola
Tid: ca 90 minuter

”Kartor för förskolan”
En workshop för de allra yngsta, där barnen använder sig av kartor och fotografier för att utveckla sin rumsuppfattning och förmåga att orientera sig. Med skattjakt.
Målgrupp: förskola
Tid: ca 45-60 minuter

”Kartor för grundskolan”
En workshop där eleverna använder sig av kartor och fotografier för att öka sina kunskaper om Uppsalas historia och stadens förändring.
Målgrupp: grundskola
Tid: ca 60 minuter

KONTAKT

Per Agius
Tfn: 018-727 24 73
E-post: per.agius@fauppsala.se

DOKUMENT

» Arkiven som skolresurs (PDF)