Utåtriktad verksamhet

Föreningarnas historia är en del av samhällets historia och vi arbetar aktivt med att tillgängliggöra vårt material. Utställningar, öppna visningar, arkivpedagogik och medverkan vid olika evenemang är exempel på detta. Arkivet erbjuder även kurser och vi tar gärna emot studiebesök.

”Fyriskällan” är Uppsalas nya centrum för lokalhistoria. Det är också namnet på Folkrörelsearkivets, Uppsala stadsarkivs och Uppsala stadsbiblioteks gemensamma programverksamhet. Vi har ett vår- och ett höstprogram.