Digital arkivbildning

Ett föreningsarkiv utgörs av de handlingar som framkommer genom verksamheten – dit hör således inte enbart pärmar och papper utan även digitalt material. Folkrörelsearkivet för Uppsala län har ännu inte möjlighet att ta emot digitalt arkivmaterial. Ambitionen är emellertid att inom en inte alltför avlägsen framtid kunna göra just det; ta emot och långtidsbevara digitala texter, bilder, videos och ljud, webbplatser, e-post m.m.

Vi vill uppmana er att redan nu se över hur ni hanterar digitala handlingar inom föreningen, för att säkerställa att verksamheten dokumenteras på ett rättvisande sätt och för att underlätta framtida leveranser till oss. En annan vinning med ordning och reda i det digitala är, likt vid analog dokumenthantering, att arbetet inom föreningen kan förenklas och effektiviseras.

I dokumentet nedan ger vi råd om hur digitala handlingar kan förvaras, ordnas och döpas.  Vi presenterar även riktlinjer om lämpliga filformat för en rad olika filtyper.

» Formatpolicy (PDF)