Labour’s memory – ett digitaliseringsprojekt

Folkrörelsearkivet för Uppsala län (FAC) och Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek (ARAB) söker projektmedel från Riksbankens jubileumsfond, för att digitalisera verksamhetsberättelser och årsredovisningar. Vad projektet går ut på förklaras utförligare i ARAB:s brev. Får vi ett positivt besked från Riksbankens jubileumsfond den 26 november så kommer vi att återkomma med en förfrågan om att medverka, till er som hör till LO-förbunden. Vi återkommer även med ett förslag till avtal. Vi hoppas att ni som medlem och deponent i Folkrörelsearkivet för Uppsala län ska se det som en bra möjlighet att få enklare tillgång på nätet till handlingar på papper som arkiverats på Folkrörelsearkivet och som nu måste läsas i läsesalen.

Verksamhetsberättelser och årsredovisningar (revisionsberättelser) som hanteras i projektet, skall

  • efter projektets genomförande vara tillgängligt på en internet-portal som ARAB och FAC ansvarar för,

  • kunna identifieras med ett permanent ”personnummer” (s.k. PID eller UUID),

  • vara öppen data och kunna användas av forskare, intresserad allmänhet och inte minst av de fackliga organisationerna själva för att hämta information,

  • ha ett fullgott insynsskydd enligt de inskränkningar som dataskyddsförordningen (GDPR) i tillgängligheten till skydd för personuppgifter och även följa de villkor ni som deponent kan ha begärt,

  • vara tillgängligt för deponenterna också om det är låst för andra användare (t.ex. nyare verksamhetsberättelser),

  • fortsatt vara deponerade handlingar för den som önskar, som kan återtas av deponenten ,

  • ge utrymme för nyare leveranser som hanteras i samma serier med verksamhetsberättelser och revisionsberättelserna,

  • bevaras som digitala dokument i Folkrörelsearkivets e-arkivsystem (vilket kan innebära att depositionsavgifter för bevarande tas ut).

Fyra forskare från Institutionen för IT, bildhantering, från Institutionen för lingvistik och filologi och från Institutionen för arkiv, bibliotek och museum (ABM) kommer att utveckla verktyg för handskriftsigenkänning (HTR), identifiering av ord, fraser och teman och genomföra undersökningar om arkivanvändares behov av sök- och analysverktyg.

  • Revisionsberättelse 1919, Grov- och fabriksarbetareförbundet avd 136. 
  • Årsberättelse 1919: Grov och fabriksarbetareförbundet avd 136,