Medlemskap

Alla föreningar hemmahörande i Uppsala län kan bli medlemmar i Folkrörelsearkivet. För närvarande har arkivet ca 600 medlemsföreningar.

Lokala föreningar betalar 450 kr per år och distriktsföreningar 900 kr per år. Enskilda medlemmar betalar 200 kr per år, Medlemsavgiften betalas till vårt bankgiro, 467-2341.

Från och med januari 2018 kan också enskilda personer söka medlemskap i Folkrörelsearkivet, efter en stadgeändring om medlemskap. Årsmötet 19 mars kommer att fastställa medlemsavgift för innevarande år. Det går redan nu att ansöka om medlemskap och ta del av medlemsförmåner (f.n. lägre pris på kurser) utan att förbinda sig till medlemskap under 2018.

I medlemskapet ingår:

  • Förvaring och vård av föreningens handlingar i brand-, fukt- och stöldskyddade lokaler*
  • Ordnande och förtecknande av handlingar
  • Möjlighet att delta i av arkivet arrangerade kurser
  • Medlemstidningen ”Originalet”

*I medlemsavgiften ingår förvaring av upp till en hyllmeter arkivmaterial. För material överstigande en hyllmeter tillkommer tilläggsavgifter.

DOKUMENT

» Ansökan medlemskap 2018 (PDF)
» Ansökan medlemskap 2018 (Word)
» Stadgar från och med 2018-01-01 (PDF)
» Stadgar från och med 2018-01-01 (Word)
» Taxor 20200603 (word)
» Taxor 20200603 (PDF)
» Folkrörelsearkivets underlag till regional kulturplan 2019-2022