Medlemskap

Alla föreningar hemmahörande i Uppsala län kan bli medlemmar i Folkrörelsearkivet. För närvarande har arkivet ca 600 medlemsföreningar.

Lokala föreningar betalar 300 kr per år och distriktsföreningar 700 kr per år. Medlemsavgiften betalas till vårt bankgiro, 467-2341.

Från och med januari 2018 kan också enskilda personer söka medlemskap i Folkrörelsearkivet, efter en stadgeändring om medlemskap.

I medlemskapet ingår:

  • Förvaring och vård av föreningens handlingar i brand-, fukt- och stöldskyddade lokaler*
  • Ordnande och förtecknande av handlingar
  • Möjlighet att delta i av arkivet arrangerade kurser
  • Medlemstidningen ”Originalet”

*I medlemsavgiften ingår förvaring av upp till en hyllmeter arkivmaterial. För material överstigande en hyllmeter tillkommer tilläggsavgifter.

DOKUMENT

» Ansökan om medlemskap (PDF)
» Ansökan om medlemskap (Word)
» Stadgar till och med 2017-12-31 (PDF)
» Stadgar till och med 2017-12-31 (Word)
» Stadgar från och med 2018-01-01 (PDF)
» Stadgar från och med 2018-01-01 (Word)
» Avgifter 2017 (PDF)
» Avgifter 2017 (Word)