Medlemskap

Alla föreningar hemmahörande i Uppsala län kan bli medlemmar i Folkrörelsearkivet. För närvarande har arkivet ca 600 medlemsföreningar.

Lokala föreningar betalar 500 kr per år och distriktsföreningar 950 kr per år. Enskilda medlemmar betalar 300 kr per år, Medlemsavgiften betalas till vårt bankgiro, 467-2341.

I medlemskapet ingår:

  • Förvaring och vård av föreningens handlingar i brand-, fukt- och stöldskyddade lokaler*
  • Ordnande och förtecknande av handlingar
  • Möjlighet att delta i av arkivet arrangerade kurser
  • Medlemstidningen ”Originalet”

*I medlemsavgiften ingår förvaring av upp till en hyllmeter arkivmaterial. För material överstigande en hyllmeter tillkommer tilläggsavgifter.

DOKUMENT

» Ansökan medlemskap 2018 (PDF)
» Ansökan medlemskap 2018 (Word)
» Stadgar från och med 2018-01-01 (PDF)
» Stadgar från och med 2018-01-01 (Word)
» Avgifter (Word)
» Avgifter (PDF)
» Folkrörelsearkivets underlag till regional kulturplan 2019-2022