Medlemskap

Alla föreningar hemmahörande i Uppsala län kan bli medlemmar i Folkrörelsearkivet. För närvarande har arkivet cirka 600 medlemsföreningar.

Från och med 2023 betalar alla föreningar 300 kronor per år i medlemsavgift. Därutöver betalar föreningar som förvarar arkivmaterial på arkivet 18 kronor per förtecknad volym (arkivkartong) och år.

Medlems- och hyllmeteravgiften faktureras vår medlemmar.

I medlemskapet ingår:

  • Förvaring och vård av föreningens handlingar i brand-, fukt- och stöldskyddade lokaler
  • Ordnande och förtecknande av handlingar
  • Möjlighet att delta i av arkivet arrangerade kurser
  • Medlemstidningen Originalet
DOKUMENT

» Ansökan medlemskap (PDF)
» Ansökan medlemskap (Word)
» Stadgar från och med 2018-01-01 (PDF)
» Stadgar från och med 2018-01-01 (Word)
» Avgifter (PDF)
» Avgifter (Word)