Vägen till allmän och lika rösträtt

”Vägen till allmän och lika rösträtt” är en ny utställning av Folkrörelserkivet för Uppsala län och Uppsala stadsarkiv. Utställningen visas under perioden 15 augusti – 30 september och bygger på en workshop som de båda arkiven tagit fram för gymnasieskolan.

Utställningen visar exempel på arkivhandlingar som speglar rösträttsrörelsens engagemang, hur den tidiga demokratin fungerade och hur den stegvis utvecklades till den demokrati vi känner idag.

Öppethållande under sommaren

Under perioden 27 juni till och med 12 augusti har arkivet öppet måndag till fredag kl. 10-12. Notera att arkivet har stängt den 18 juli till och med 29 juli (vecka 29 och 30). Ordinarie öppettider gäller från och med 15 augusti.

Arkivet nås även på 018-727 24 70 eller info@fauppsala.se.

Två nya filmer på Arkivveckan digitalt

Idag, på internationella arkivdagen, släpper Arkivveckan digitalt två nya digitala föredrag. Olle Persson, arkivarie vid regionarkivet i Uppsala, berättar om hur regionarkivet använder sin leveransrutin som styrmedel i organisationen och Samuel Edquist, historiker vid Mittuniversitetet, berättar i sin föreläsning ”Att spara arkiv för framtiden för vad och för vem” om bevarande och gallring av arkiv ur ett historiskt perspektiv.

» Arkivveckan digitalt