Tisdag 20 januari 2015
Begränsade öppettider 2015
På grund av ombyggnationer av lokalerna kommer Folkrörelsearkivet från och med 2 februari att ha öppet måndag-fredag kl. 10-12. Ordinarie öppettider gäller preliminärt från och med augusti.
 
Tisdag 13 januari 2015
Arkivcentrums föreläsningsserie 2015
Folkrörelsearkivet deltar i Uppsala Arkivcentrums föreläsningsserie 2015. Tisdagen den 21 april kl. 18.00 föreläser arkivchef Örjan Simonson, under rubriken Karolinsk post: Välsmort maskineri och skjutglada postmästare, om postväsendets utveckling under den svenska stormaktstiden. Alla föreläsningar äger rum tisdagar kl 18.00.
» Läs mer (PDF)
 
Tisdag 2 december 2014
Från islamisk revolution till arabisk vår 1979–2011 och kalifatet 2014
Samtal mellan professor Mohammad Fazlhashemi, Uppsala universitet och fil. dr. Rouzbeh Parsi, Lunds universitet, där de knyter samman årets politiska dramatik i mellanöstern med mönster i samtidshistorien.

Samtalet äger rum på Folkrörelsearkivet, tisdagen den 9 december med start kl. 18.00.
» Läs mer (PDF)
 
Arkivens Dag
Tisdag 4 november 2014

Arkivens dag på Stadsbiblioteket lördag
8 november

Välkommen till Arkivens dag! Årets tema är Orostider. Ta del av visningar, föredrag, utställningar m.m. Ur programmet: professor Klaus Misgeld berättar om Sverige och Polen i kalla krigets slutskede, fil.dr h.c. Maja Hagerman presenterar och visar sin nya dokumentärfilm om Herman Lundborg och Rasbiologiska institutet.
Läs hela programmet här:
» Läs mer
 

Fredag 24 oktober 2014

OROSTIDER – spår av krig och konflikter i arkiv, bibliotek och museer
Välkommen till vernissage på Stadsbiblioteket i Uppsala måndag 27/10 kl. 18.00. Uppsalas fredspristagare Ann-Cathrine Haglund invigningstalar. Kl. 19.00 berättar journalisten och författaren Nils Fabiansson om sin bok Historien om Västfronten. Utställningen avslutas med Arkivens Dag lördag 8/11. Folkrörelsearkivets bidrag handlar om Borggårdskrisen 1914 och demokratins genombrott i Sverige med ett Uppsalaperspektiv.

Bild: Vid Första maj i Uppsala kristidsåret 1917 demonstrerade man för bröd och medborgarrätt. Foto: UUB.
 


 
Folkrörelsearkivet för Uppsala län
Folkrörelsearkivet för Uppsala län arbetar sedan 1978 med att bevara föreningslivets handlingar. Verksamheten finansieras till största delen av Landstinget, kommunerna i länet och av statliga bidrag.

Våra huvuduppgifter är att erbjuda en ordnad och säker förvaring, samt att inventera, registrera och samla in arkivmaterial från både aktiva och nedlagda föreningar. Handlingarna är i regel tillgängliga för forskning i vår forskarsal.

Arkivet förvarar inte bara pappershandlingar utan även fotografier, fanor, affischer, föremål och ljudinspelningar.

Föreningarnas historia är en del av samhällets historia och vi arbetar aktivt för att tillgängliggöra vårt material. Utställningar, öppna visningar och medverkan vid olika evenemang är exempel på detta. Arkivet erbjuder också kurser och vi tar gärna emot studiebesök.

Arkivet hittar du på S:t Olofsgatan 15 i centrala Uppsala, i samma byggnad som stadsbiblioteket och stadsarkivet.
» Informationsbroschyr
» Program hösten 2014
 
 

Öppettider
Måndag 13-16
Tisdag 10-18
Onsdag 10-16
Torsdag 10-16
Fredag 9-12

Besöksadress
S:t Olofsgatan 15, Uppsala

Telefon
018-727 24 70

E-post
info@fauppsala.se 

Postadress
Folkrörelsearkivet
c/o Uppsala kommun
753 75 UPPSALA

 
  Folkrörelsearkivet för Uppsala län c/o Uppsala kommun, 753 75 UPPSALA | 018-727 24 70 | 018-727 84 25 (fax) | info@fauppsala.se