Onsdag 1 april 2015
Fana tillhörande Övergrans Lantarbetareförening.Fanutställning i Bålsta
Bruket av föreningsfanor var tidigare vanligt inom framför allt nykterhets- och arbetarrörelsen. Folkrörelsearkivet, som idag förvarar cirka 350 fanor och standar i sina samlingar, visar upp några av dem på Håbo bibliotek under perioden 8-22 april.
» Läs mer (PDF)
 
Tisdag 31 mars 2015
Arkivets kurser 2015
Arkivet arrangerar under 2015 kurser i arkivvård samt i konsten att skriva en föreningshistorik. Kontakta arkivet för mer information.

Arkivvård:
2015-06-02 kl. 13-16, Folkrörelsearkivet, Uppsala

Föreningshistorik:
2015-05-19, kl. 13-15, Folkrörelsearkivet, Uppsala
2015-10-19, kl. 10-12, Folkrörelsearkivet, Uppsala
 
Tisdag 20 januari 2015
Begränsade öppettider 2015
På grund av ombyggnationer av lokalerna kommer Folkrörelsearkivet från och med 2 februari att ha öppet måndag-fredag kl. 10-12. Ordinarie öppettider gäller preliminärt från och med augusti.
 
Tisdag 13 januari 2015
Arkivcentrums föreläsningsserie 2015
Folkrörelsearkivet deltar i Uppsala Arkivcentrums föreläsningsserie 2015. Tisdagen den 21 april kl. 18.00 föreläser arkivchef Örjan Simonson, under rubriken Karolinsk post: Välsmort maskineri och skjutglada postmästare, om postväsendets utveckling under den svenska stormaktstiden. Alla föreläsningar äger rum tisdagar kl 18.00.
» Läs mer (PDF)
 
Tisdag 2 december 2014
Från islamisk revolution till arabisk vår 1979–2011 och kalifatet 2014
Samtal mellan professor Mohammad Fazlhashemi, Uppsala universitet och fil. dr. Rouzbeh Parsi, Lunds universitet, där de knyter samman årets politiska dramatik i mellanöstern med mönster i samtidshistorien.

Samtalet äger rum på Folkrörelsearkivet, tisdagen den 9 december med start kl. 18.00.
» Läs mer (PDF)
 
 
Folkrörelsearkivet för Uppsala län
Folkrörelsearkivet för Uppsala län arbetar sedan 1978 med att bevara föreningslivets handlingar. Verksamheten finansieras till största delen av Landstinget, kommunerna i länet och av statliga bidrag.

Våra huvuduppgifter är att erbjuda en ordnad och säker förvaring, samt att inventera, registrera och samla in arkivmaterial från både aktiva och nedlagda föreningar. Handlingarna är i regel tillgängliga för forskning i vår forskarsal.

Arkivet förvarar inte bara pappershandlingar utan även fotografier, fanor, affischer, föremål och ljudinspelningar.

Föreningarnas historia är en del av samhällets historia och vi arbetar aktivt för att tillgängliggöra vårt material. Utställningar, öppna visningar och medverkan vid olika evenemang är exempel på detta. Arkivet erbjuder också kurser och vi tar gärna emot studiebesök.

Arkivet hittar du på S:t Olofsgatan 15 i centrala Uppsala, i samma byggnad som stadsbiblioteket och stadsarkivet.
» Informationsbroschyr
 
 

Öppettider
Måndag 10-12
Tisdag 10-12
Onsdag 10-12
Torsdag 10-12
Fredag 10-12

Besöksadress
S:t Olofsgatan 15, Uppsala

Telefon
018-727 24 70

E-post
info@fauppsala.se 

Postadress
Folkrörelsearkivet
c/o Uppsala kommun
753 75 UPPSALA

 
  Folkrörelsearkivet för Uppsala län c/o Uppsala kommun, 753 75 UPPSALA | 018-727 24 70 | 018-727 84 25 (fax) | info@fauppsala.se