förskola-672

Workshops för förskolan

Folkrörelsearkivet och Stadsarkivet bjuder in förskoleklasser till kostnadsfria ”workshops”, där barnen får utveckla sin rumsuppfattning och förmåga att orientera sig med hjälp av kartor och fotografier från Uppsala. Kontakta oss för mer information eller om ni vill boka in ett besök. Läs mer

Intryck från Hitler-Tyskland

Den 30 januari 1933 är känd som dagen för Machtübernahme, när Adolf Hitler utsågs till Rikskansler för en koalitionsregering med NSDAP och det nationalkonservativa Deutschnationale Volkspartei. Sedan gick nedmonteringen av den tyska demokratin snabbt. Nazistpartiets upprättade diktatur konsoliderades av en bemyndigandelag 24 mars, som gav Rikskanslern befogenhet att stifta lag utan riksdagens inblandning. Tre dagar tidigare hade SA Läs mer