DÖDEN I ARKIVET

Tisdagen den 26 oktober kl. 18.00 ger Folkrörelsearkivet ett panelsamtal om arkiven som minnesplats och hur Internet påverkar vår relation till de döda. Med Hans Ruin, FD Carl Öhman och FD Nina Sjöberg.

Samarrangör: Näringslivets arkivråd

Inget om oss utan oss!

Tisdagen den 19 oktober kl. 18.00 ger Folkrörelsearkivet en föreläsning om historien bakom FN:s konvention om rättigheter för
personer med funktionshinder (CRPD).

Samarrangörer: MR-fonden och Handikapphistoriska föreningen

Datorn i repris

Datorföreningen Update och Folkrörelsearkivet ger under perioden 14 september – 5 november en utställning om datorns utveckling. På Folkrörelsearkivet kommer den datorintresserade att kunna ta del av berättelsen om datorns historia och användningsområden från 1940-talet fram till idag.

Kulturnatten 11 september: Datorns tidevarv

Vid årets kulturnatt samarbetar Folkrörelsearkivet med Datorföreningen Update. Datorföreningen presenterar datorns historiska utveckling med exempel ur egna samlingen. Med början klockan 14.00 visas filmen på Folkrörelsearkivets youtubekanal. Veckan därpå invigs Datorföreningens utställning på samma tema i Fyriskällans lokaler. Utställningen kan besökas på Fyriskällans ordinarie öppettid, fr.o.m. tisdag 14 september klockan 10.00.

Vi får följa datorernas utveckling från 1940-talet och framåt, från hålkort till webbsidor, allt illustrerat med datorer, hålkort och annan utrustning i Datorföreningen Updates rika samlling.

Datorföreningen Update bildades 1983 som en användargrupp för Uppsala universitets dator AIDA. Den förvaltar ett värdefullt modernt kulturarv. Med åren har datorföreningen hunnit bygga upp en stor samling av datorer och annan utrustning från 1950-talet och framåt. Föreningen bevarar kunskapen i hanteringen av äldre IT-system och har även moderna servrar i drift i en datorhall på Polacksbacken. Under hösten söker Datorföreningen en lösning på lokalfrågan efter att Uppsala universitet beslutat att inte längre upplåta de utnyttjade lokalerna till föreningen.

Se mer om Datorföreningen Update och om hur du kan bli medlem på föreningens hemsida: www.update.uu.se.

VI ÖPPNAR IGEN

Från och med tisdag 31 augusti öppnar forskarexpeditionen, läsesal och Fyriskällan för besökare.

UNDER HÖSTEN GÄLLER FÖLJANDE ÖPPETTIDER
  • Måndag, stängt
  • Tisdag, öppet kl. 10.00–18.00
  • Onsdag, öppet kl. 10.00–16.00
  • Torsdag, öppet kl.10.00–16.00
  • Fredag, öppet kl.10.00–12.00
FÖRBOKNING UNDER SEPTEMBER

För att kunna garantera en forskarplats tillämpar vi ett system med förbokning. Kontakta oss senast dagen innan ett planerat forskarbesök (senast före lunchtid) på telefon 018-727 24 70 eller e-post info@fauppsala.se.

BEGRÄNSADE EVENEMANG

Våra lokaler är små och så länge vi uppmanas att hålla avstånd kommer våra möjligheter att erbjuda öppna föreläsningar och programverksamhet att vara begränsade. Vi kommer därför också i höst i första hand att använda Folkrörelsearkivets youtubekanal för inspelade föreläsningar.