Eric Lemming

Solskensolympiaden 1912

De olympiska sommarspelen 1912 var det femte i ordningen sedan Aten 1896 och det hölls i Stockholm. Huvudarenan var den nybyggda Stockholms stadion och spelen blev en stor framgång för Sverige – inte minst organisatoriskt. Sportsligt blev det även Sveriges mest framgångsrika. Spelen kom att kallas för ”Solskensolympiaden” på grund av det osedvanligt soliga och varma vädret. Läs mer

IOGT Brofästets föreningshus på Skansen. Foto: Per Agius.

Brofästet på Skansen

På Skansen i Stockholm ligger IOGT Brofästet i Tierps föreningshus. Huset uppfördes ursprungligen år 1895 i Raklösens by, nära Ullfors i Tierps socken. Byggnaden skänktes under 1990-talet till Skansen, varefter det demonterades och återuppfördes på Skansen. I huset finns museivärdar från IOGT-NTO som, iklädda 1920-talsmundering, berättar om nykterhetsrörelsens historia från mitten av 1800-talet till idag. Inne i byggnaden förvaras även en replika av föreningens standar. Originalet förvaras på Folkrörelsearkivet i Uppsala. Läs mer