fana3

Fanbärare inför rätta

Under och efter den första maj 1908 blev det stor uppståndelse i Enköping. Detta berodde på att den socialdemokratiska ungdomsklubben i första majtåget bar en rösträttsfana vars baksida hade följande inskription: ”Ned med det barbariska, landsruinerande och kulturhindrande militärväsendet!”. De tre fanbärarna Karl Isidor Nyberg, Arvid Johansson och Arvid Pettersson blev instämda till rådhusrätten för att stå till ansvar. Läs mer