IOGT Brofästets föreningshus på Skansen. Foto: Per Agius.

Brofästet på Skansen

På Skansen i Stockholm ligger IOGT Brofästet i Tierps föreningshus. Huset uppfördes ursprungligen år 1895 i Raklösens by, nära Ullfors i Tierps socken. Byggnaden skänktes under 1990-talet till Skansen, varefter det demonterades och återuppfördes på Skansen. I huset finns museivärdar från IOGT-NTO som, iklädda 1920-talsmundering, berättar om nykterhetsrörelsens historia från mitten av 1800-talet till idag. Inne i byggnaden förvaras även en replika av föreningens standar. Originalet förvaras på Folkrörelsearkivet i Uppsala. Läs mer

konfirmander_672

Postkristna svenskar – föredrag av David Thurfjell

Vad tror svenskar på egentligen? Är svenskarna ett sekulärt folk? Har vi Luther på ryggen? Varför gillar svenskar buddhismen så mycket och varför anförs islam så ofta som exempel på religionens negativa sidor? Religionshistorikern David Thurfjell ställer sådana frågor om svenskars religiositet och når svaret att svenskar som betraktar sig själva som sekulära och icke troende, i hög grad tänker om de existentiella frågorna utifrån ett kristet arv.  Vi är mer religiösa än vi tror och mer beroende av vår historia än vi är medvetna om. Bland den stora grupp svenskar som inte bekänner sig som troende och kristna, påverkas tankarna av flera stora idétraditioner: den folkkristna, den västerländska religionskritiken och nyandligheten. De stora ritualerna och veckorytmen levs fortfarande enligt kristen tradition och fortfarande är en majoritet av svenskarna medlemmar i svenska kyrkan. Läs mer