Leveransstopp upphör

Fr.o.m. måndag 4 december kan vi åter ta emot arkivleveranser. Ordningen i arkivet är återställd.

Under hösten har listerna i vårt närarkiv tätats för att säkra arkivet mot småkryp. Ett enkelt arbete för en snickare men det krävde en hel del omplacering av arkivhandlingar för att frilägga listerna och då var det svårt att samtidigt ta emot nya leveranser. Nu har vi återställt det mesta och är redo.

Under hösten anlägger också fastighetsvärden ett nytt ventilationssystem. Det gamla har visat sig vara otillräckligt för att hålla rätt klimat i arkivmagasinen och vi ser nu framåt mot säkrare bevarande av arkivhandlingarna.

Från trälar till tjänstefolk

Under århundraden, från 1200-talet och långt in på 1800-talet, var den vanligaste formen av arbetskraft i Sverige legofolk, de som senare kom att kallas tjänstefolk eller drängar och pigor. Legofolk var enligt lagen omyndiga och underordnade en husbonde som hade rätt att använda våld i sin arbetsledning. Arbetet var heller inte frivilligt, eftersom den som var fattig hotades med böter och fängelse om den inte accepterade arbete när det erbjöds. I föredraget berättar historikern Martin Andersson om hur legofolkets levnadsvillkor såg ut och förändrades, samt ställer sig frågan om hur legofolket var både en ersättning för och fortsättning på den tidigare träldomen, slaveriet i Norden.

Martin Andersson är forskare vid Avdelningen för agrarhistoria på Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala. Hans forskning rör frågor om arbete, befolkning och relationen mellan stat och samhälle i Sverige under medeltiden och tidigmodern tid. Han är just nu aktuell med boken Från trälar till tjänstefolk: Legofolk i Sverige 1250–1600 (Nordic Academic Press, 2023).

Tid och plats: Tisdag 28 novemer kl. 18.00, Fyriskällan, S:t Olofsgatan 15

Den småländske kontraktören och de indiska daglönarna

Föredrag av historikern Gunnel Cederlöf om Joseph Stephens från småländska Huseby, kontraktor för ett järnvägsbygge i Indien vid mitten av 1800-talet. Tack vare välbevarat arkivmaterial ges en detaljerad bild av arbetsförhållandena under Ostindiska kompaniets tid som kolonialherrar. Ett unikt stycke arbetar- och kolonialhistoria.

Tid och plats: Tisdag 14 novemer kl. 18.00, Fyriskällan, S:t Olofsgatan 15