Torsdag 24 april 2014
Sök i arkivets fandatabas
Arkivets databas över fanor och standar finns nu tillgänglig på hemsidan. Samlingen omfattar ca 350 fanor och standar.

Bruket av föreningsfanor har varit vanligt inom framför allt nykterhets- och arbetarrörelsen. Fanan var en viktig symbol för föreningarnas medlemmar.
» Sök i databasen (välj Gästkonto)
 
Måndag 10 april 2014
Skattjakt för barn 15/4
Folkrörelsearkivet och Uppsala stadsarkiv arrangerar skattjakt för barn med upptäcktsfärd i arkiven. Visningen vänder sig till barn 5-10 år.
Tid och plats: tisdagen den 15/4 kl. 14-15, S:t Olofsgatan 15.
Inträde: gratis.
Mer information: 018-727 11 70.
 

Måndag 24 mars 2014
"Från bod till galleria - handel i utveckling"
Folkrörelsearkivet deltar i vår i en utställning om handel på Stadsbiblioteket i Uppsala, ”Från bod till galleria – handel i utveckling”. Tillsammans med Företagens Historia, Handel i Uppland och Handelsanställdas Förbund berättar vi om några kända butiker och handelsplatser i Uppsala ur ett historiskt perspektiv. Utställningen invigs 10/4 kl. 18.00 och står kvar t o m 3/5.

Ett annorlunda inslag i utställningen är Åhlénshusets fasad, av vilken besökarna kommer att kunna ta med sig en bit hem. Detta har Upsala Nya Tidning uppmärksammat i en artikel.

» Upsala Nya Tidning
 
Onsdag 12 februari 2014
Årsmöte 17 mars
Folkrörelsearkivet kallar till årsmöte den 17/3. Mötet äger rum i Industriminnesföreningens lokaler på Salagatan 16 A i Uppsala. Mötet börjar kl. 19.00 med registrering från 18.30.
Kallelse och anmälningsblanket m.fl. handlingar skickas ut i v. 8.
 
Tisdag 11 februari 2014
Fanutställning i Skutskär
Under perioden 18 februari - 7 mars visar Folkrörelsearkivet upp fanor och standar från Älvkarleby kommun på Skutskärs bibliotek. Utställningen är ett samarbete med Älvkarleby kommun.
» Utställningshäfte
(PDF)
 
Fredag 31 januari 2014
Arkivets program våren 2014
Under rubriken "Arkiven i Sandbacken" arrangerar Folkrörelsearkivet och Uppsala stadsarkiv ett antal olika aktiviteter under året. Vårens program handlar bland annat om borggårdskrisen, översiktsplanering på 1960-talet, släktforskning och fotografier.

Det är fri entré till arrangemangen. Om inte annat anges så sker alla evenemang på S:t Olofsgatan 15 i kvarteret Sandbacken.

» Program våren 2014 (PDF)
 
 
Folkrörelsearkivet för Uppsala län
Folkrörelsearkivet för Uppsala län arbetar sedan 1978 med att bevara föreningslivets handlingar. Verksamheten finansieras till största delen av Landstinget, kommunerna i länet och av statliga bidrag.

Våra huvuduppgifter är att erbjuda en ordnad och säker förvaring, samt att inventera, registrera och samla in arkivmaterial från både aktiva och nedlagda föreningar. Handlingarna är i regel tillgängliga för forskning i vår forskarsal.

Arkivet förvarar inte bara pappershandlingar utan även fotografier, fanor, affischer, föremål och ljudinspelningar.

Föreningarnas historia är en del av samhällets historia och vi arbetar aktivt för att tillgängliggöra vårt material. Utställningar, öppna visningar och medverkan vid olika evenemang är exempel på detta. Arkivet erbjuder också kurser och vi tar gärna emot studiebesök.

Arkivet hittar du på S:t Olofsgatan 15 i centrala Uppsala, i samma byggnad som stadsbiblioteket och stadsarkivet.
» Informationsbroschyr
» Program våren 2014
 
 

Öppettider
Måndag 13-16
Tisdag 10-18
Onsdag 10-16
Torsdag 10-16
Fredag 9-12

Besöksadress
S:t Olofsgatan 15, Uppsala

Telefon
018-727 24 70

E-post
info@fauppsala.se 

Postadress
Folkrörelsearkivet
c/o Uppsala kommun
753 75 UPPSALA

 
  Folkrörelsearkivet för Uppsala län c/o Uppsala kommun, 753 75 UPPSALA | 018-727 24 70 | 018-727 84 25 (fax) | info@fauppsala.se