Hembygd och diaspora

Ett samtal om etniska föreningar i Uppsala, identitet och historiemedvetande, med Hans Ruin och Marcia Sá Cavalcante-Schuback, forskningsprogrammet Tid, minne och representation, Södertörns högskola, samt med Timur Öngün från fil.kand.programmet Kultur, samhälle och etnografi vid Uppsala universitet.

Tisdag 25 oktober, klockan 18:00, Fyriskällan / Folkrörelsearkivet

Läs mer

Publik köar för att köpa biljetter till den allsvenska kvalmatchen mellan IK Sirius och Landskrona BoIS den 8/10 1968.

Ett svårslaget publikrekord

Under det gångna året har man från Siriushåll ventilerat sitt missnöje över Uppsalabornas ovilja att sluta upp vid fotbollslagets matcher på Studenternas IP. Publiksnittet vid lagets hemmamatcher har under 2016 legat på ca 2 500 personer. Annat var det förr. På bilden ses folk köa för att få biljetter till den allsvenska kvalmatchen mot Landskrona BoIS den 8/10 1968. Inte mindre än 12 546 personer såg sedan Ulf Wahlqvists 1-0 på volley som i praktiken skickade Sirius till Allsvenskan.

Foto: Uppsala Konsumtionsförening Uppsala

Fyriskällan som lokalhistorisk resurs

Protokoll från Skutskärs kvinnliga gymnastikgrupps bildande 1932

Protokoll från Skutskärs kvinnliga gymnastikgrupps bildande 1936

Hembygdsforska på Fyriskällan! I samarrangemang med Länsforskningsrådet inbjuds till föredrag om hur Fyriskällans bibliotek och de båda arkiven Stadsarkivet och Folkrörelsearkivet kan användas för lokal- och hembygdshistorikern.

Fyriskällan kl. 14.