Arkivens Dag
Tisdag 4 november 2014

Arkivens dag på Stadsbiblioteket lördag
8 november

Välkommen till Arkivens dag! Årets tema är Orostider. Ta del av visningar, föredrag, utställningar m.m. Ur programmet: professor Klaus Misgeld berättar om Sverige och Polen i kalla krigets slutskede, fil.dr h.c. Maja Hagerman presenterar och visar sin nya dokumentärfilm om Herman Lundborg och Rasbiologiska institutet.
Läs hela programmet här:
» Läs mer
 

Fredag 24 oktober 2014

OROSTIDER – spår av krig och konflikter i arkiv, bibliotek och museer
Välkommen till vernissage på Stadsbiblioteket i Uppsala måndag 27/10 kl. 18.00. Uppsalas fredspristagare Ann-Cathrine Haglund invigningstalar. Kl. 19.00 berättar journalisten och författaren Nils Fabiansson om sin bok Historien om Västfronten. Utställningen avslutas med Arkivens Dag lördag 8/11. Folkrörelsearkivets bidrag handlar om Borggårdskrisen 1914 och demokratins genombrott i Sverige med ett Uppsalaperspektiv.

Bild: Vid Första maj i Uppsala kristidsåret 1917 demonstrerade man för bröd och medborgarrätt. Foto: UUB.
 
Magnus Walan t.v. med Nelson Mandela (2 t.h.) efter Mandelas frigivning 1990.
Onsdag 1 oktober 2014

Föredragstema: Afrikas 1990-tal
Idag framhålls gärna den afrikanska kontinenten som en tillväxtzon som lockar inte minst kinesiska investeringar. På 1990-talet var bilden dystrare – inte minst p.g.a. våldsspiralen i Centralafrika efter folkmordet i Rwanda våren och sommaren 1994. Södra Afrika fick däremot fred. I april samma år vann ANC en jordskredsseger och Nelson Mandela kunde tillträda som den första svarta presidenten i ett land som monterade ned apartheid och framhöll en vision om regnbågsnationen. Magnus Walan, medlem i svenska Isolera Sydafrika-kommittén (ISAK) följde och medverkade i den sydafrikanska frigörelseprocessen. Tisdagen 7 oktober kl 18 berättar han om Nelson Mandela och hans politiska kamp.

Sierra Leone och Liberia i Västafrika drabbades av ett sammanvävt brutalt inbördeskrig under 1990-talet. Liksom i Sydafrika och Rwanda har regeringarna i Liberia och Sierra Leone inrättat försonings- och sanningskommissioner för att läka såren efter inbördeskrigen. Proscovia Svärd, lektor i arkivvetenskap, tidigare på Nordiska Afrikainstitutet, berättar onsdagen 15 oktober kl 18, om sina erfarenheter av de västafrikanska sanningskommissionernas arbete och om den stora betydelsen av dokumentation i arkiv för att kunna genomföra kommissionernas arbete.

Bild: Magnus Walan t.v. med Nelson Mandela efter Mandelas frigivning 1990.
 
Fredag 19 september 2014
Nytt centrum för lokal historia
Kulturnämnden beslutade under torsdagen att genomföra ombyggnationer av Stadsarkivets, Folkrörelsearkivets och Uppsala stadsbiblioteks lokaler. Genom att synliggöra entréer och förbinda arkiv med bibliotek skapas ett gemensamt centrum för lokal historia.
» Läs mer
 
Fredag 19 september 2014
Arkiven i Sandbacken: Öppen visning 23/9
Visning av Folkrörelsearkivets och Stadsarkivets arkivmagasin och samlingar. Tid och plats: 23/9 kl. 14.00, S:t Olofsgatan 15. Fri entré.
 

Fredag 12 september 2014

Kulturnatt på Folkrörelsearkivet
Folkrörelsearkivet håller öppet på Kulturnatten mellan 14.30 och 23.00. Vi visar valfilmer, gamla valaffischer och utställningen "Å vilket hamnliv" om Uppsala hamns historia.
 
Måndag 8 september 2014
Föredrag: Fred och föreningar i Norden - konventionen i Moss 200 år
Efter undertecknandet av konventionen i Moss som avslutade krigshandlingarna mellan Sverige och Norge den 14 augusti 1814, har Sverige inte varit invecklat i ett regelrätt krig på 200 år. Torkel Janssons föredrag handlar om den inre utvecklingen i de nordiska samhällena, där associationsväsendet och senare folkrörelsernas framväxt bidragit till de fredliga sätten att hantera samhällsproblemen vilka är typiska för just Norden.

Föredraget äger rum på Folkrörelsearkivet, S:t Olofsgatan 15, Uppsala tisdagen den 9/9 kl. 18.00.
» Affisch (PDF)
 
Arkiven i Sandbacken, hösten 2014Onsdag 3 september 2014
Arkiven i Sandbacken: höstens program
"Arkiven i Sandbacken" är Folkrörelsearkivets och Uppsala stadsarkivs gemensamma programverksamhet. Ta del av höstens program.
»Program, hösten 2014 (PDF)
 


 
Folkrörelsearkivet för Uppsala län
Folkrörelsearkivet för Uppsala län arbetar sedan 1978 med att bevara föreningslivets handlingar. Verksamheten finansieras till största delen av Landstinget, kommunerna i länet och av statliga bidrag.

Våra huvuduppgifter är att erbjuda en ordnad och säker förvaring, samt att inventera, registrera och samla in arkivmaterial från både aktiva och nedlagda föreningar. Handlingarna är i regel tillgängliga för forskning i vår forskarsal.

Arkivet förvarar inte bara pappershandlingar utan även fotografier, fanor, affischer, föremål och ljudinspelningar.

Föreningarnas historia är en del av samhällets historia och vi arbetar aktivt för att tillgängliggöra vårt material. Utställningar, öppna visningar och medverkan vid olika evenemang är exempel på detta. Arkivet erbjuder också kurser och vi tar gärna emot studiebesök.

Arkivet hittar du på S:t Olofsgatan 15 i centrala Uppsala, i samma byggnad som stadsbiblioteket och stadsarkivet.
» Informationsbroschyr
» Program hösten 2014
 
 

Öppettider
Måndag 13-16
Tisdag 10-18
Onsdag 10-16
Torsdag 10-16
Fredag 9-12

Besöksadress
S:t Olofsgatan 15, Uppsala

Telefon
018-727 24 70

E-post
info@fauppsala.se 

Postadress
Folkrörelsearkivet
c/o Uppsala kommun
753 75 UPPSALA

 
  Folkrörelsearkivet för Uppsala län c/o Uppsala kommun, 753 75 UPPSALA | 018-727 24 70 | 018-727 84 25 (fax) | info@fauppsala.se