folk i försvar

Folk i försvar

Vernissage för arkivets utställning om garnisoner och frivilliga försvarsorganisationer i Uppland, tisdag 21 november kl.17. Hur såg det ut på Artilleriregementet som fanns i Uppsala 1901-1927? Sixtus Janson gjorde sin militärtjänst där och hade tack och lov kameran med sig även dit. Andra förband som verkat i staden presenteras också, liksom de olika frivilliga försvarsorganisationer som deponerat sina arkiv hos oss. Lär dig mer om lottorna, skytterörelsen, Blå stjärnan med flera. Utställningen pågår till 20 december. Läs mer

röstsiffror-762

Den 40-gradiga röstskalan

Karl Staaffs regering föll sedan den försökt driva igenom en rösträttsreform med majoritetsval i riksdagens båda kammare. Det blev istället Arvid Lindman som 1909 drev igenom grundlagsändringen som innebar rösträtt för alla män. Det var däremot en rösträtt med begränsningar. Till andra kammaren var det lika rösträtt, men i kommunala val viktades rösterna mot en 40-gradig, inkomstbaserad, röstskala. Som mest kunde en enskild person alltså ha 40 röster. Läs mer

hembygd och diaspora

Hembygd och diaspora: Workshop i hembygdsforskning för rotlösa

Har du erfarenhet av en utspridd hembygd, av att känna dig tillhöra flera hembygder? Många delar erfarenheten av att ha invandrat eller är barn till invandrare. Uppbrottet, folk som flyttat från land till stad, mellan länder och världsdelar, och skapat en ny tillvaro med både minnen och relationer kvar i den gamla, präglar vår moderna tid – ända tillbaka till mitten av 1800-talet. Läs mer