förskola-672

Workshops för förskolan

Folkrörelsearkivet och Stadsarkivet bjuder in förskoleklasser till kostnadsfria ”workshops”, där barnen får utveckla sin rumsuppfattning och förmåga att orientera sig med hjälp av kartor och fotografier från Uppsala. Kontakta oss för mer information eller om ni vill boka in ett besök.

KONTAKT

Per Agius, arkivarie
Tfn: 018-727 24 73
E-post: per.agius@fauppsala.se

Foto: Plantans förskola, Uppsala

Modell över byggnaden 00.

Projekt 00 – ett förargelseväckande projekt

Bildtext: Modell över byggnaden 00 – en Konsthall och ett kommunikationscentrum, planerat av projektgruppen Inredningar utföres (Lena Bergström, Ernst Billgren, Per Glembrandt, Dan Wolgers, Fredrik Wretman och Jan Åman).

De flesta föreningsjubileer brukar passera ganska obemärkt för utomstående. Uplands konsförenings 60-årsjubileum 1993 var ett undantag. Vid invigningen av jubileumsutställningen 3 december presenterades också projektgruppens Inredningar utföres förslag till en ny byggnad på platsen för den stängda offentliga bekvämlighetsinrättningen vid Fyristorg (byggd 1927 efter stadsarkitekten Gunnar Leches ritningar). ”En modell och ritningar visades och väckte både intresse, förvåning, förtjusning och förskräckelse”, berättar konstföreningens 1993 års verksamhetsberättelse. Det skulle förslaget fortsätta att göra, inte minst förskräckelse, långt in i nästa år. Striderna om det uppsaliensiska offentliga rummet är som bekant inte få, men Projekt 00 är ett av de mer provokativa och därför kortlivade förslagen, mycket på grund av husets placering mitt i en traditionstyngd arkitektonisk miljö. Turbulensen märktes också av i konstföreningen, men framför allt bland allmänheten. Läs mer

Personal på utbildningsdagar 14-15 juni

Från kl 12.30 onsdagen 14 juni till torsdag e.m. 15 juni utbildar sig Folkrörelsearkivets personal i digitalisering. Forskarexpedtionen bemannas av Uppsala stadsarkivs personal och forskarplatser finns i Fyriskällan. Vi på Folkrörelsearkivet kan däremot inte ge någon forskarservice. Kontakta oss i förväg vie 018-7272470 eller info@fauppsala.se om du behöver nå något material, så kan vi komma överens om en lösning