Putins Ryssland

Fyriskällan, 23 april kl. 18.00. Föredrag av Martin Kragh

”Vladimir Putin held a meeting on measures being taken to clean up a diesel fuel leak in the Krasnoyarsk Territory.” Image from http://en.kremlin.ru/events/president/news/63450 which declares ”All content on this site is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Rysslands storskaliga invasion av Ukraina 22 februari 2022 sände chockvågor genom Europa. Trots tidigare krig och konfrontativa utspel, var många oförberedda på utvecklingen. Vi kunde snart märka att de rysslandkännare som nu framträdde i media, var betydligt mer förberedda. I Putins Ryssland hade det funnits gott om varningssignaler.

I sitt föredrag diskuterar Martin Kragh vad som ledde fram till det rysk-ukrainska kriget, och vad som kan komma att ske framgent. Hur har Ryssland förändrats av kriget? Vilka möjligheter har Ukraina att försvara sig, och hur ser stödet ut från västländerna?

Martin Kragh är biträdande centrumchef för Centrum för Östeuropastudier (SCEEUS) och seniorforskare vid Utrikespolitiska Institutet. Kraghs forskning är inriktad främst mot rysk ekonomi och historia, men också den politiska utvecklingen i Ryssland och forna Sovjet. Martin Kragh är ekonomie doktor från Handelshögskolan i Stockholm (2009) och docent (2016) vid Institutet för Rysslands- och Eurasienstudier vid Uppsala universitet.