Kategoriarkiv: Föredrag

Innan Östra Aros blev Uppsala

Fyriskällan, 26 mars kl. 18.00. Föredrag av Torun Zachrisson och Joakim Kjellberg
Dombron. Johan Fredrik Martin, Uppsala Universitetsbibliotek.
Bilden är hämtad från UUB och portalen Alvin och visar hur Fyrisån tedde sig på slutet av 1700-talet och tidigt 1800-tal när åkanterna inne i Uppsala hade ett mindre tillrättalagt utseende

Få andra platser i Uppland kan tävla med den spektakulära utsikten uppifrån Uppsalaåsens krön vid Uppsala slott, där den vida slätten breder ut sig nedanför. Mötet mellan Uppsalaåsen och Fyrisån var förr än mer markerat och en knutpunkt där vatten- och landvägar sammanstrålade. Ändå har Uppsalas äldsta historia – före domkyrka, universitet och slott – varit ovanligt styvmoderligt behandlad. Platsen har setts som en hamn, utan självständig status och agens; skymd och ständigt i skuggan av det gamla kungasätet Gamla Uppsala. Men tack vare de medel Vetenskapsrådet satsat kommer vi i det nya treåriga projektet: Östra Aros. I skuggan av Gamla Uppsala, kunna gå till botten med många olika aspekter av platsens historia under perioden 900 till 1300.

I föredraget presenterar först Torun Zachrisson de frågor om Östra Aros som vi i projektet vill besvara och hur vi tänker oss att de ska ske. Därefter presenterar Joakim Kjellberg nya rön om den äldsta bebyggelsen i Östra Aros och möjliga hamnlägen genom bland annat analyser av de arkeologiska undersökningarna vid Stora Torget.

Arkeologerna och forskarna Torun Zachrisson & Joakim Kjellberg vid Stiftelsen Upplandsmuseet.

Inget om oss utan oss!

Bok- och projektpresentation av Maria Johansson, Fyriskällan, tisdag 30 januari kl. 18.00.

FN:s konvention om funktionsrätt kom till 2006. Bakom tillkomsten låg ett omfattande arbete av aktivister inom funktionsrättsrörelsen, inte minst den svenska. Hur gick det till när konventionen kom till och vilka var svenskarna som bidrog? Maria Johansson som var projektledare för HandikappHistoriska Föreningens projekt Inget om oss utan oss! berättar om arbetet som resulterat i en bok med samma namn. Projektet drevs av HHF i samarbete med Fonden för mänskliga rättigheter och Folkrörelserkivet för Uppsala län. Maria har ett långt förflutet inom funktionshinderrörelsen och mångårig erfarenhet av att arbeta för mänskliga rättigheter.

Porträttbild Maria Johansson, föredragshållare

Efter föredraget ger Jonas Sandström och Jesycah Rybrant en visning av utställningen Inget om oss utan oss. Fri entré.

Från trälar till tjänstefolk

Under århundraden, från 1200-talet och långt in på 1800-talet, var den vanligaste formen av arbetskraft i Sverige legofolk, de som senare kom att kallas tjänstefolk eller drängar och pigor. Legofolk var enligt lagen omyndiga och underordnade en husbonde som hade rätt att använda våld i sin arbetsledning. Arbetet var heller inte frivilligt, eftersom den som var fattig hotades med böter och fängelse om den inte accepterade arbete när det erbjöds. I föredraget berättar historikern Martin Andersson om hur legofolkets levnadsvillkor såg ut och förändrades, samt ställer sig frågan om hur legofolket var både en ersättning för och fortsättning på den tidigare träldomen, slaveriet i Norden.

Martin Andersson är forskare vid Avdelningen för agrarhistoria på Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala. Hans forskning rör frågor om arbete, befolkning och relationen mellan stat och samhälle i Sverige under medeltiden och tidigmodern tid. Han är just nu aktuell med boken Från trälar till tjänstefolk: Legofolk i Sverige 1250–1600 (Nordic Academic Press, 2023).

Tid och plats: Tisdag 28 novemer kl. 18.00, Fyriskällan, S:t Olofsgatan 15

Den småländske kontraktören och de indiska daglönarna

Föredrag av historikern Gunnel Cederlöf om Joseph Stephens från småländska Huseby, kontraktor för ett järnvägsbygge i Indien vid mitten av 1800-talet. Tack vare välbevarat arkivmaterial ges en detaljerad bild av arbetsförhållandena under Ostindiska kompaniets tid som kolonialherrar. Ett unikt stycke arbetar- och kolonialhistoria.

Tid och plats: Tisdag 14 novemer kl. 18.00, Fyriskällan, S:t Olofsgatan 15

Adam Afzelius. En linnélärjunges skildring av 1790-talets Freetown, Sierra Leone

Föredrag av Hanna Hodacs. Fyriskällan, tisdag 10 oktober klockan 18.00

Grundandet av Freetown, i Sierra Leone, på 1790-talet syftade till att motverka slavhandeln på Guldkusten i Afrika. Ambitionen var att etablera alternativa ekonomier, genom odlingar och lokal produktion, som kunde konkurrera med handeln med människor. Bakom projektet stod evangelikala grupper i London, radikala flyktingar och före detta slavar som slagits på den brittiska sidan i amerikanska frihetskriget. Men det knöt också till sig naturalhistoriker från Sverige. Adam Afzelius var docent i österländska språk, botaniker, och Swedenborgare, och som sådan kom han också att sympatisera med anti-slaverirörelsen. 1789 reste Afzelius till London där han rekryterades av The Sierra Leone Company för att inventera naturen runt Freetown. Hans kvarlämnade arkiv, dagböcker, brev och räkenskaper, ger unika inblickar det sena 1700-talets naturalhistoriska arbete och hur kunskap rörde sig mellan olika grupper i Freetown, och om det ska föredraget handla.

Adam Afzelius, porträtterad av Carl Frederik von Breda, Public domain, via Wikimedia Commons <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7c/V%C3%A4stg%C3%B6ta_nation_portr_Adam_Afzelius_NH_s_120.jpg>

Hanna Hodacs är universitetslektor vid Institutionen för idéhistoria, Uppsala universitet

”Jag disputerade 2003 vid Uppsala universitet, och har sedan dess arbetat vid Warwick University, University of Birmingham och Högskolan Dalarna (bland annat). Åter i Uppsala sedan 2020, numera som lektor i idehistoria och med två forskningsprojekt som berör globalisering, kaffe, te och färger att sysselsätta mig med.”