Kategoriarkiv: Föredrag

Helen Lindberg – I dina händer: Var mänskliga rättigheter börjar och slutar

Fyriskällan, tisdag 11 december klockan 18.00

Måndagen den 10 december är en jubileumsdag. Denna dag för 70 år sedan antog FN:s generalförsamling deklarationen om universella mänskliga rättigheter, efter erfarenheterna från andra världskrigets barbari.

Helen Lindberg Fortsätt läsa Helen Lindberg – I dina händer: Var mänskliga rättigheter börjar och slutar

Arbetarstaden Uppsala

Föreläsning, måndag 3 december, klockan 18:00, Fyriskällan, S:t Olofsgatan 15.

Maths Isacson, professor i ekonomisk historia och Folkrörelsearkivets styrelseordförande, föreläser om arbetarstaden Uppsala. Föreläsningen skildrar villkoren för arbetarklassen från industristadens födelse i slutet av 1800-talet, snabba växt under mellankrigstiden, peak omkring 1950 och den efterföljande avvecklingen av de gamla industriföretagen och tillväxten av life science-företag samt offentliga och privata tjänsteproducenter. Tyngdpunkten ligger på perioden ca 1870–1970-tal. Fortsätt läsa Arbetarstaden Uppsala

INSTÄLLT P.G.A. SJUKDOM! Tisdag 13 februari: Myndigheters övervakning av romer

Från kupletten "Zigenarflickan" i logen IOGT-NTO Runeberg 3451 Alundas sång och dansprogram "Skutan Runebergia" 1943IOGT-NTO-logen Runeberg i Alunda hade i sitt sång- och dansprogram ”Skutan Runebergia” 1943 bland annat kuplettnumret ”zigenarflickan” (bilden). Svenskars och övriga européers föreställningar om romer kunde vara (och kan vara) både romantiserande och fördömande. Romer var Fortsätt läsa INSTÄLLT P.G.A. SJUKDOM! Tisdag 13 februari: Myndigheters övervakning av romer