Styrelse

Catarina Deremar, ordförande
Telefon: 070-336 81 60

Maths Isacson, vice ordförande
Telefon: 070-541 58 74

Christina Gullström, kassör
Telefon: 018-21 33 31, 070-651 33 31

Kent Cramnell, ledamot
Telefon: 018-10 49 30

Maria Fregidou-Malama, ledamot
Telefon: 018-42 25 00, 070-620 16 01

Nina Sjöberg, ledamot
Telefon: 010-476 84 00

Gunnel Holstius, ledamot
Telefon: 076-805 62 59

Naz Ahmed Shaikh, ledamot
Telefon: 018-30 12 83

Ulrik Wärnsberg, ledamot
Telefon: 070-281 40 03

Karin Hagman, suppleant
Telefon: 070-100 83 81, 070-215 71 60

Mats-Ola Hjelm, suppleant
Telefon: 070-552 27 31
Telefon: 018-25 50 66

Ove Hultquist, suppleant
Telefon: 018-30 24 65

Sara Håkansson, suppleant
Telefon: 018-727 11 74

Lena-Maria Jansson, suppleant
Telefon: 073-967 00 41

Stefan Kardell, suppleant
Telefon: 010-476 84 00

Francia Eriksson, suppleant
Telefon: 070-351 63 28

Roland Skoglund, suppleant

Torkel Gille, suppleant

Handlingar till årsmöte 19 mars 2018

Program och dagordning årsmötet 2018

Medlemsavgifter-2018/2019

Valberedningen förslag 2018

Verksamhetsberättelse 2017

Handlingar till årsmöte 20 mars 2017

Program årsmöte 2017

Valberedningens förslag till årsmötet 20 mars 2017

Verksamhetsberättelse_2016

Förslag_till_stadgeändring_2017

Verksamhetsberättelser

Verksamhetsberättelse 2015