2019

Styrelsemöte 2019-10-01

Kallelse och dagordning 20190924

5.1 Balansrapport_20190801-20190831_FÖRENINGEN FOLKRÖRELSEARKIV FÖR UPPSALA LÄN

5.2 Resultatrapport_20190101-20191231_FÖRENINGEN FOLKRÖRELSEARKIV FÖR UPPSALA LÄN (002)

5.3 Resultatrapport_20190801-20190831_FÖRENINGEN FOLKRÖRELSEARKIV FÖR UPPSALA LÄN (1)

6.1 verksamhet

7.1 Årsmötets beslutade rambudget:

7.2-Budget-2020-kontovis

7.3-Anm till Budget-2020-kontovis

7.4 Ansökan om verksamhetsbidrag – Folkrörelsearkivet för Uppsala län – 2020.1

8.1 Minnesanteckningar NAD

9.1 Taxa för digitalt bevarande

10.1 Remissmissiv

10.2 Författning utkast 5 juli remiss

10.3 Konsekvensutredning

10.4 remissvar till Riksarkivet

10.5 Remissvar Länsarkivarieföreningen

11.1 milersättning

12.1 program för 5 december

13.1 nya medlemmar

AU-möte 2019-09-12

4.1 Balansrapport_20190801-20190831_FÖRENINGEN FOLKRÖRELSEARKIV FÖR UPPSALA LÄN

4.3 Resultatrapport_20190101-20191231_FÖRENINGEN FOLKRÖRELSEARKIV FÖR UPPSALA LÄN (002)

4.4 Resultatrapport_20190801-20190831_FÖRENINGEN FOLKRÖRELSEARKIV FÖR UPPSALA LÄN

4.5 Resultatrapport_20190801-20190831_FÖRENINGEN FOLKRÖRELSEARKIV FÖR UPPSALA LÄN (1)

7.1 Författning utkast 5 juli remiss

7.2 Konsekvensutredning

7.3 Remissmissiv

74 Budget 2020 kontovis

AU-möte 2019-06-19

Kallelse och dagordning 19 juni 2019

4.1 Balansrapport_20190501-20190531_FÖRENINGEN FOLKRÖRELSEARKIV FÖR UPPSALA LÄN

4.2 Resultatrapport_20190501-20190531_FÖRENINGEN FOLKRÖRELSEARKIV FÖR UPPSALA LÄN (1)

4.3 FSLA-projekt Resultatrapport_20190501-20190531_FÖRENINGEN FOLKRÖRELSEARKIV FÖR UPPSALA LÄN (3)

4.4 Ethica Global faktablad

5.1 Bibliotekets höstprogram med Fyriskällan

5.2 kurs för hembygdsförbundet

6.1 Träff Blekinge 28 maj

7.1 Befattningsbeskrivning arkivchef

7.2 tjänstebeskrivning arkivarie

7.3 Befattningsbeskrivning kanslifunktion

9.1 Lösningsförslag_E-arkiv_Digisam_20190514

9.2 NAD-konferens

10.1 Ansökan om verksamhetsbidrag – Folkrörelsearkivet för Uppsala län – 2019.1 utkast 2 20181012

10.2 Kommentar till ansökan 2019

10.3 rambudget 2020

10.4 budget 2019

Styrelsemöte 2019-05-03

5.1 Balansrapport_20190101-20190331_FÖRENINGEN FOLKRÖRELSEARKIV FÖR UPPSALA LÄN

5.2 Resultatrapport_20190101-20191231_FÖRENINGEN FOLKRÖRELSEARKIV FÖR UPPSALA LÄN (1)

5.3 Resultatrapport_20190301-20190331_Projekt 1

5.4 Resultatrapport_20190301-20190331_Projekt 2

5.5 Redovisning av verksamhetsbidrag – Folkrörelsearkivet för Uppsala län – 2018.1

5.6 Redovisning_KUR 2017_5347

7.1 Program för enskilda e-arkiv 9 april

7.2 Enskilda e-arkiv 9 april: Organisationsmodeller för arkiv

7.3  e-arkiv på FAC (föreläsning 13 april)

8.1 Utkast KUR fredag eftermiddag 15 mars

8.2 RJ Labours Memory ver 2 190420

10.1 Verksamhetsplan 2019

10.2 verksamhetsplan 2020

10.3 Regional kulturplan 2019-2022 (s. 37-38, 49)

10.4 Folkrörelsearkivets underlag till kulturplanen

10.5 reflektioner om framtiden

 

 

AU-möte 2019-04-23

kallelse och dagordning 23 april 2019

4.1 Balansrapport_20190101-20190331_FÖRENINGEN FOLKRÖRELSEARKIV FÖR UPPSALA LÄN

4.2 Resultatrapport_20190101-20191231_FÖRENINGEN FOLKRÖRELSEARKIV FÖR UPPSALA LÄN (1)

4.3 Resultatrapport_20190301-20190331_FÖRENINGEN FOLKRÖRELSEARKIV FÖR UPPSALA LÄN

4.4 Resultatrapport_20190301-20190331_FÖRENINGEN FOLKRÖRELSEARKIV FÖR UPPSALA LÄN (2)

4.5 Resultatrapport_20190301-20190331_FÖRENINGEN FOLKRÖRELSEARKIV FÖR UPPSALA LÄN (1)

5.1 Redovisning av verksamhetsbidrag – Folkrörelsearkivet för Uppsala län – 2018.1

6.1 Svenska arkivförbundet Program 13-14 maj

8.1 Program för enskila e-arkiv 9 april

8.2 ENskilda e-arkiv 9 april: Organisationsmodeller för arkiv

9.2 RJ Labours Memory ver 2 190420

bilaga 10.3 Regional kulturplan 2019-2022 (s. 37-38, 49)

bilaga 10.2 Folkrörelsearkivets underlag till kulturplanen

Styrelsemöte 2019-02-15

kallelse och dagordning 20190215

5.1 Verksamhetsberättelse 2018

5.2 Balansrapport_20180101-20181231

5.3 Resultatrapport_20180101-20181231

5.5 kallelse till årsmöte 2019

5.6 Projekt 1 Digitalisera kulturarvet Resultatrapport

5.7 projekt 2 enskilda e-arkiv Resultatrapport

5.8 projekt 3 möbeln Resultatrapport

6.1 Ellsater B-uppsats Uppsala Lottakar

7.1 budget 2019

7.2 8.1 rambudget 2020

9.1 Förslag till arvoden

10.1 Verksamhetsplan 2020

11.1 Medlemsavgifter-2020

12.1 Avgifter för större ordnandeuppdrag

12.2 Förslag till avgift för digitalt bevarande

14.1 Ansökan Labour’s memory RJ Jan 2019 (002)

14.2 Fyriskällan vt2019

14.3 Arkiv 2019

14.4 Sammanställning verksamhetsrapport januari 2019

15.1 Nya medlemmar dec 18-jan 19

AU-möte 2019-02-01

kallelse och dagordning 1 februari 2019

46 Swedbanks sparkonton

47 den 17 december 2018 – Verksamhetsbidrag och överenskommelse 2019 inom kultursamverkansmodelle.._

51 Fyriskällan vt2019

72 Medlemsavgifter-2020

73 kallelse till årsmöte

81 Bilaga § 83 Överenskommelse 2019 Folkrörelsearkivet

121 Contabiles tjänster