2019

AU-möte 2019-04-23

kallelse och dagordning 23 april 2019

4.1 Balansrapport_20190101-20190331_FÖRENINGEN FOLKRÖRELSEARKIV FÖR UPPSALA LÄN

4.2 Resultatrapport_20190101-20191231_FÖRENINGEN FOLKRÖRELSEARKIV FÖR UPPSALA LÄN (1)

4.3 Resultatrapport_20190301-20190331_FÖRENINGEN FOLKRÖRELSEARKIV FÖR UPPSALA LÄN

4.4 Resultatrapport_20190301-20190331_FÖRENINGEN FOLKRÖRELSEARKIV FÖR UPPSALA LÄN (2)

4.5 Resultatrapport_20190301-20190331_FÖRENINGEN FOLKRÖRELSEARKIV FÖR UPPSALA LÄN (1)

5.1 Redovisning av verksamhetsbidrag – Folkrörelsearkivet för Uppsala län – 2018.1

6.1 Svenska arkivförbundet Program 13-14 maj

8.1 Program för enskila e-arkiv 9 april

8.2 ENskilda e-arkiv 9 april: Organisationsmodeller för arkiv

9.2 RJ Labours Memory ver 2 190420

bilaga 10.3 Regional kulturplan 2019-2022 (s. 37-38, 49)

bilaga 10.2 Folkrörelsearkivets underlag till kulturplanen

Styrelsemöte 2019-02-15

kallelse och dagordning 20190215

5.1 Verksamhetsberättelse 2018

5.2 Balansrapport_20180101-20181231

5.3 Resultatrapport_20180101-20181231

5.5 kallelse till årsmöte 2019

5.6 Projekt 1 Digitalisera kulturarvet Resultatrapport

5.7 projekt 2 enskilda e-arkiv Resultatrapport

5.8 projekt 3 möbeln Resultatrapport

6.1 Ellsater B-uppsats Uppsala Lottakar

7.1 budget 2019

7.2 8.1 rambudget 2020

9.1 Förslag till arvoden

10.1 Verksamhetsplan 2020

11.1 Medlemsavgifter-2020

12.1 Avgifter för större ordnandeuppdrag

12.2 Förslag till avgift för digitalt bevarande

14.1 Ansökan Labour’s memory RJ Jan 2019 (002)

14.2 Fyriskällan vt2019

14.3 Arkiv 2019

14.4 Sammanställning verksamhetsrapport januari 2019

15.1 Nya medlemmar dec 18-jan 19

AU-möte 2019-02-01

kallelse och dagordning 1 februari 2019

46 Swedbanks sparkonton

47 den 17 december 2018 – Verksamhetsbidrag och överenskommelse 2019 inom kultursamverkansmodelle.._

51 Fyriskällan vt2019

72 Medlemsavgifter-2020

73 kallelse till årsmöte

81 Bilaga § 83 Överenskommelse 2019 Folkrörelsearkivet

121 Contabiles tjänster