Lämna in handlingar

Varför sparar man arkiv?

Din förenings arkivhandlingar är nyckeln till din historia. Därför är det viktigt att föreningens gamla handlingar bevaras för eftervärlden.  Föreningars historia är också en viktig länk i samhällets historia.

Genom att handlingarna deponeras hos Folkrörelsearkivet kommer din förenings historia att bevaras för framtiden. Ändå äger föreningen själv handlingarna och kan förfoga fritt över dem. Vi bara förvarar och vårdar dem åt er.

Vad ska sparas?

Material som ska bevaras är kort sagt allt som belyser föreningens egen verksamhet, till exempel protokoll, årsberättelser, medlemsmatriklar, korrespondens och räkenskaper. Dessutom förekommer ofta egna affischer, trycksaker, fotografier och fanor.

Ladda hem vår arkivhandledning nedan.

Vad kostar det?

Lokala föreningar betalar 450 kr per år och distriktsföreningar 900 kr per år. Medlemskap är öppet för alla i Uppsala län hemmahörande föreningar. Särskild hyllmeter tas ut på arkiv över en hyllmeter.

Ansökningshandlingar hittar du under rubriken Medlemskap.

Att tänka på

Kontakta arkivet inför leverans.

DOKUMENT

» Arkivhandledning (PDF)
» Arkivhandledning (Word)
» Avgifter (Word)
» Avgifter (PDF)
» Formatpolicy (PDF)