Folkrörelsearkivets årsmöte

Måndag 15 april, Tovensalen, Uppsala Missionskyrka. Registrering, kaffe och smörgås från kl. 18.30

kl. 19.00 Ordförande Maths Isacson hälsar välkommen
kl. 19.10 Föredrag av Anders Nordebring, Lövsta bruksarkiv (OBS! ändrat).
kl. 19.40 Folkrörelsearkivets stipendium
kl. 19.50 Emil Helén, Om Enskilda e-arkivet och digitala leveranser
kl. 20.00 (ca), Årsmöte

Anmälan av ombud senast 27 mars.