Östhammar – en nyansrik kommun

Folkrörelsearkivet har producerat ett bildspel med gamla fotografier från de mycket olika miljöerna som återfinns i Östhammars kommun: staden Östhammar, skärgårds- och hamnstaden Öregrund, bruksmiljön i Österbybruk och Dannemora gruvor samt den rena landsbygdsmiljön i Alunda. Avslutningsvis följer en serie bilder från de numera nästan helt bortglömda vinterspelen i Gimo. Bilderna består främst av förlagor till vykort (glasplåtar) som Sixtus Janson producerade i Upsala kontorsbokfabrik på 1920-talet. Undantaget är bilderna från Gimospelen som Sixtus tog på 1910-talet (även om några av dem också blev vykort). Med lågmäld bakgrundsmusik hämtad från Youtubes ljudbibliotek.

”Norden under andra världskriget” – nu som lärarmaterial

Folkrörelsearkivets och Uppsala stadsarkivs workshop om hur andra världskriget påverkade levnadsförhållandena i Sverige, Norge och Finand finns nu som lärarmaterial.

Materialet vänder sig främst till lärare i historia och SO på gymnasieskolan och relaterar till innehållet i läroplanen för historia på gymnasienivå (Lgr GY Hib1). Övningarna tar cirka 90 minuter att genomföra. Materialet är fritt att använda och sprida, och får gärna kompletteras med lokalt arkivmaterial.

Fortsätt läsa ”Norden under andra världskriget” – nu som lärarmaterial