Folkrörelsearkivets verksamhet med anledning av covid-19

Uppdaterad information 2020-05-04: Stängt till och med 5 juni eller längre.

Folkrörelsearkivet håller sig underrättad om och följer folkhälsomyndighetens rekommendationer för att motverka smittspridning av covid-19. För tillfället uppmanas arbetsplatser att så långt möjligt förlägga arbete i hemmet och undvika sociala kontakter. Sedan tisdag 24 mars har Folkrörelsearkivet lagt om verksamheten.

Fram till  och med 5 juni: Personalen kommer att till stor del arbeta hemma eller i inre tjänst på arkivet. Vi kommer inte att kunna ta emot studie- eller forskarbesök. Kontakter via telefon eller e-post upprätthålls som tidigare. Vid behov kan denna period komma att förlängas.

Fram till 5 juni: Stopp för arkivleveranser. Kurser, föreläsningar och programevenemang ställs in.

Uppdaterad information 2020-03-25 om årsmötet

Årsmötet skjuts upp från 31 mars till 24 augusti, se vidare instruktioner på Folkrörelsearkivets hemsida, länken: http://www.fauppsala.se/arsmote/. Det ska understrykas att situationen kan ändras snabbt och årsmötet kan behövas skjutas upp. Vi uppmanar alla som som anmält sig till årsmötet men avser att inte komma, att meddela oss.

Folkrörelsearkivet följer i övrigt utvecklingen och anpassar åtgärderna efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer och regeringens och myndighetsbeslut.

Örjan Simonson, arkivchef

Döden i arkivet … får vänta. Evenemang inställt

Fyriskällan 17 mars, klockan 18.00

På grund av restriktioner och rekommendationer som föredragshållarnas arbetsplatser nyligen beslutat till följd av Corona-smittan, måste arrangemanget Döden i arkivet skjutas till ett senare datum. Vi ser fram mot ett samtal om döden i höst istället.
Döden spelar schack i Täby kyrka, foto Sören Hallgren, Nordiska museet. Wikimedia commons och Digitalt museum

Ett samtal om arkivet Fortsätt läsa Döden i arkivet … får vänta. Evenemang inställt

Kvinnors bemyndigande och islam

Fyriskällan, 25 februari, klockan 18.00

När man får chansen att diskutera religion och samhällssyn med forskare inom området, inser man snart att förhållandet sällan är så entydigt som vi förställt oss – vare sig vi ser religionen som ett rättesnöre för våra liv eller förhåller oss kritiskt, skeptiskt till den. Ibland blir man överraskad. Inom kristen tradition har många samhällslösningar tagit plats och så är det också med islam. Mohammad Fazlhashemis och Helen Lindbergs samtal handlar om på vilka sätt religion kan begränsa kvinnors frihet och handlingsutrymme men också tjäna som källa för kvinnors bemyndigande i deras vardag såväl som politiskt. Särskilt beskrivs grunderna för möjligheten att kombinera Islam med feminism och hur Islamisk feminism vuxit fram historiskt och existerar i olika delar av den muslimska världen, även där det är tydligt att Islam och kvinnors rättigheter idag är i motsatt ställning till varandra. Fokus kommer ligga på att det inom Islam redan från början fanns ett utrymme för emancipatorisk kamp och att det kanske snarare är kvinnofientliga tolkningar av Sharia och lokala seder och traditioner än religionen i sig som medgivit förtryck av kvinnor. Ur muslimska tanketraditioner har det vuxit fram både en sekulär och en islamisk feminism. Enligt islamisk feminism går det utmärkt att förena religiöst agentskap med kvinnlig frigörelse. Fortsätt läsa Kvinnors bemyndigande och islam