Höstens nummer av Originalet

I höstens nummer uppmärksammar vi bland annat de elektriska distributionsföreningarna och landsbygdens elektrifiering.

Tidningen publiceras digitalt på Folkrörelsearkivets hemsida. Tidning i pappersformat kan beställas kostnadsfritt per e-post, info@fauppsala.se, eller per telefon, 018-727 24 70.

» Nr 1/2023 (PDF)