Alla inlägg av Per Agius

Från trälar till tjänstefolk

Under århundraden, från 1200-talet och långt in på 1800-talet, var den vanligaste formen av arbetskraft i Sverige legofolk, de som senare kom att kallas tjänstefolk eller drängar och pigor. Legofolk var enligt lagen omyndiga och underordnade en husbonde som hade rätt att använda våld i sin arbetsledning. Arbetet var heller inte frivilligt, eftersom den som var fattig hotades med böter och fängelse om den inte accepterade arbete när det erbjöds. I föredraget berättar historikern Martin Andersson om hur legofolkets levnadsvillkor såg ut och förändrades, samt ställer sig frågan om hur legofolket var både en ersättning för och fortsättning på den tidigare träldomen, slaveriet i Norden.

Martin Andersson är forskare vid Avdelningen för agrarhistoria på Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala. Hans forskning rör frågor om arbete, befolkning och relationen mellan stat och samhälle i Sverige under medeltiden och tidigmodern tid. Han är just nu aktuell med boken Från trälar till tjänstefolk: Legofolk i Sverige 1250–1600 (Nordic Academic Press, 2023).

Tid och plats: Tisdag 28 novemer kl. 18.00, Fyriskällan, S:t Olofsgatan 15