Alla inlägg av Per Agius

Arkivets kursprogram hösten 2018

Folkrörelsearkivets kurstillfällen under hösten 2018 genomförs i samarbete med ABF i Uppsala län.
De kan utnyttjas som understöd för studiecirklar för att skriva, dokumentera eller göra en utställning om den egna föreningens historia – eller om någon annan historia som kan forskas fram i arkivens läsesalar, dokumenteras genom intervjuer och liknande. Källkritik, intervjuer och dokumentation, skrivprocessen och utställningar som ett medium, är kurstillfällen som särskilt utformats med tanken att de ger en metodisk grund för arbetet i en studiecirkel. Fortsätt läsa Arkivets kursprogram hösten 2018

Arkivet och GDPR

Folkrörelsearkivet behandlar personuppgifter. De används främst till att hålla ordning i medlemsregister och för att kommunicera med medlemsföreningarna.

Det finns särskilda regler för hur personuppgifter ska hanteras på ett tryggt och säkert sätt. Den 25 maj 2018 kommer personuppgiftslagen ersättas av den nya dataskyddsförordningen (GDPR), vilket gör att kraven förändras något.

Med anledning av detta har arkivet tagit fram en integritetspolicy. Den beskriver mer utförligt hur och varför vi sparar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har. Klicka på länken nedan för att ta del av policyn.

» Integritetspolicy