Tillfälligt leveransstopp

Folkrörelsearkivet har beslutat att införa ett tillfälligt stopp för större leveranser av arkivmaterial. Stoppet gäller preliminärt till och med den 1 december 2023.