Kurs i arkivvård för föreningar 16 oktober

Folkrörelsearkivet ger en kurs i arkivvård den 16 oktober kl. 13.00-16.00. Plats: Folkrörelsearkivet, S:t Olofsgatan 15, Uppsala. Anmälan senast den 13 oktober till info@fauppsala.se.

Kursavgift:
Enskilda medlemmar: Gratis
Medlemmar: 300 kronor per person (max. två personer per förening)
Ej medlemmar: 750 kronor

Betalning sker till bankgiro 467-2341 i samband med anmälan. Ange för- och efternamn samt ”Arkivkurs” vid betalning.