Arkivets kursprogram hösten 2018

Folkrörelsearkivets kurstillfällen under hösten 2018 genomförs i samarbete med ABF i Uppsala län.
De kan utnyttjas som understöd för studiecirklar för att skriva, dokumentera eller göra en utställning om den egna föreningens historia – eller om någon annan historia som kan forskas fram i arkivens läsesalar, dokumenteras genom intervjuer och liknande. Källkritik, intervjuer och dokumentation, skrivprocessen och utställningar som ett medium, är kurstillfällen som särskilt utformats med tanken att de ger en metodisk grund för arbetet i en studiecirkel.

Intresserad av att starta en studiecirkel i höst? Eller kanske vill du förbereda dig som cirkelledare genom att under hösten ta del av våra kurstillfällen?

Kontakta Örjan Simonson på Folkrörelsearkivet eller Mikal Styrke på ABF:
Örjan Simonson, tel 018-727 24 71, E-post: orjan.simonson@fauppsala.se
Mikal Styrke, tel 010-199 04 42, E-post: mikal.styrke@fauppsala.se

» Kursprogram hösten 2018 (PDF)