Alla inlägg av Jonas Sandström

Jan Amcoff 8/12: Blandad stad för minskad segregation

Välkommen till ett nytt föredrag på Youtube kring höstens tema ”Det delade landet”.  Tisdag 8 december är det Jan Amcoff från Kulturgeografiska institutionen vid Uppsala universitet som ska tala om ämnet ”Blandad stad för minskad segregation”. Han presenterar en studie om förhållandet mellan bostadsmix och befolkningsmix. Det har länge varit ett mål hos  moderna samhällsplanerare att minska segregationen. Som ett sätt att åstadkomma detta har man ofta valt  att blanda boende- och bostadsformer i våra stadsdelar. Men hur effektivt är det? Det tycks vara ett tämligen vagt samband mellan blandad stadsbebyggelse och minskad segregation. Och hur mäter vi egentligen segregationen i våra städer? För samhällsplanerare finns fallgropar här, då man kanske inte riktigt vet vad man mäter alla gånger. I föredraget redogörs för vilka problem som finns med detta och något om hur verkligheten ser ut. Premiär tisdag 8/12 på Folkrörelsearkivets Youtubekanal.

Arbete & gemenskap – Bildspel

I vår fotoutställning om boken ARBETE & GEMENSKAP ingår ett bildspel som visas på bildskärmen i receptionen. Coronapandemin medför emellertid stora begränsningar för allmänheten att kunna ta del av det. Därför visar vi det också digitalt på Youtube. På vår kanal finns även en presentation av boken i form av en film.

Arbete & Gemenskap – Utställning i Fyriskällan 17/11-22/1

Välkommen att ta del av en rik bildskatt från Uppsala med omnejd. Vi ställer ut fotografier från Lennart Engströms reportagebilder i Uppsala-Demokraten åren 1985-1994. De ingår i boken ARBETE&GEMENSKAP som kommer ut i december. Maths Isacson och Bo Larsson har bidragit med texter där de sätter in Lennarts bilder i ett geografiskt, socialt och tidsmässigt sammanhang. En presentation av boken kan även ses på Youtube:

Arkivens dag 14/11 – tema Svart på vitt

Välkommen till Arkivens dag lördag 14/11 som i år är ett helt digitalt evenemang. Årets tema är Svart på vitt. På Youtube visar nio arkiv, bibliotek och museer i Uppsala varsin kortfilm som utgår från ett svartvitt fotografi, enligt modellen från det tidigare SVT-programmet med just namnet ”Svart på vitt”.
Fotografiet ovan är Folkrörelsearkivets bidrag. Det är från 1922 och visar föregångaren till Konsum Uppsala, nämligen Samköpslaget Otto Ottander Fortsätt läsa Arkivens dag 14/11 – tema Svart på vitt