Alla inlägg av Jonas Sandström

Vandringsutställningen till Gimo 24/8-15/12

Folkrörelsearkivets vandringsutställning kommer till Gimo bibliotek. Vernissagen äger rum torsdagen den 24 augusti kl. 17-19. Förutom basutställningen visas fanor och affischer samt ett bildspel med motiv från Gimo. Utställningen sker i samarbete med Gimo hembygdsförening och Östhammars kommun och den kan ses under bibliotekets öppettider.

Folkrörelsernas kvinnofanor 28/2 kl. 17:30

Föredrag av Margareta Ståhl, fil. dr i visuell kommunikation, i Arkivcentrums föreläsningsserie. Kvinnoföreningars fanor, kvinnan som motiv och kvinnliga fankonstnärer tas upp i föredraget. Folkrörelsernas fanor är samlingstecken för föreningarna men också ett budskap utåt. Fanan ska ena gruppen men kan också vara en stridsfana i kampen för nykterhet, för en fri religion eller för ett rättvist och demokratiskt samhälle. Vilken roll spelade kvinnornas fanor? Skiljer de sig från männens? Hur skildras kvinnan som motiv? Fanns det kvinnliga fankonstnärer eller broderade kvinnorna själva sina fanor? Föredraget kretsar kring vad kvinnornas fanor kan berätta om kvinnans roll i våra folkrörelser. Margareta Ståhl är f.d. arkivarie vid Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Stockholm, och har skrivit en rad böcker om arbetarrörelsens bildspråk. Observera att föredraget hålls på Arkivcentrum, von Kraemers allé 19, i föreläsningssalen på plan 3.

Vernissage i Österbybruk den 2 december kl. 18.00

Torsdagen den 2 december kl. 18.00 är det premiär för arkivets vandringsutställning. Den kommer att visas under en period på biblioteket i Österbybruk. I utställningen ges en inblick i Folkrörelsearkivets verksamhet och vårt arbete med att bevara föreningslivets historia, samt vilka utmaningar som finns med det i en föränderlig tid. Vi visar också exempel ur vår stora samling av fanor och standar i storbildsformat. Utställningen innehåller även fotografier och annat lokalt material. Varmt välkomna!

Arkivens dag 2021 är digital

Välkommen till årets Arkivens dag som äger rum på Arkivens dag Uppsala läns Youtubekanal. Från kl. 8.00 lördagen den 13 november visas kortfilmer på temat ”Röster i arkiven” från de deltagande institutionerna. Folkrörelsearkivets bidrag är Kim Söderströms film från 2009 om Storstrejken 1909, med röster från Uppsalabor som var med då och minns hur det var, bland annat när Hjalmar Branting talade på Folkets Hus gård. Filmerna från förra årets Arkivens dag finns också kvar att se. Länk: Arkivens Dag i Uppsala län – YouTube

Filmen om storstrejken kommer efteråt att publiceras även på vår egen Youtubekanal.